• Obecní knihovna - soutěž pro dětikniha[2].jpg

Obecní knihovna ve Vraném nad Vltavou yhlašuje soutěž pro děti v rámci akce Březen – měsíc čtenářů. Nakreslete návrh loga naší knihovny. Své návrhy ve velikosti maximálně A4 můžete přinášet do knihovny v úterý od 12:30 do 15:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin, případně do pokladny OÚ. Ukončení výtvarné soutěže bude 26.3.2013. Hodnotící komise vybere 10 nejlepších a z těch necháme rozhodnout o vítězném návrhu občany naší obce na stránkách Vraného nad Vltavou a přímo v knihovně našimi čtenáři v průběhu měsíce dubna 2013.

Na Vaše návrhy se těší knihovnice Eva Šustová a Jana Janauerová


grafika_pata.jpg