Nefunkční čistírna odpadních vod - informace pro občany!znacka_pozor.jpg

Provozovatel naší kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (ČOV), společnost Aquaconsult Černošice, po mnohaměsíčním pátrání a po prověřování mnoha různých příčin neuspokojivého stavu na naší ČOV zjistil, že důvodem špatného stavu je skutečnost, že do kanalizační sítě neznámý subjekt vypouští nezákonně neznámou kyselinu. Vše podstatné je popsáno v přiložené zprávě.

 

Obec Vrané nad Vltavou musí okamžitě přijmout tytu kroky:

 

 1. Bude podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, protože tento stav je v rozporu s platnými předpisy týkajícími se vypouštění do stokové kanalizační sítě.

 2. Obec bude muset vynaložit nemalé finanční prostředky na zjištění původce. Budou kontrolovány sběrné čerpací stanice, kam gravitačně natékají splašky a odkud jsou výtlakem přečerpávány do výše položených míst. V těchto čerpacích stanicích se kumuluje vždy konkrétní část obce a tím by se mohl zúžit okruh pátrání.

 3. Budou kontaktováni velcí výrobci v obci a bude od nich požadováno doložení jakým způsobem nakládají v rámci svého objektu se svými chemikáliemi, či s jinými případnými zdroji této kontaminace.

 4. Pokud tento postup nepovede ke zjištění příčiny, bude obec nucena najmout kamerový monitoring stokové kanalizační sítě. Kamerou lze zjistit ve kterých místech došlo k nátoku do kanalizace (potrubí bude v těchto místech od kyseliny čisté).

 5. ČOV se opakovaně, již poněkolikáté, naočkuje novou kultivací baktérií, které ovšem ke svému životu potřebují neutrální nebo zásadité PH, proto je již na nátoku osazeno kontinuální měření PH a v následujících dnech bude osazen nátok dávkovacím zařízením, které bude v případě klesajícího PH dávkovat vápenné mléko a neutralizovat nátok na ČOV.

Vzhledem ke skutečnosti, že čistírna odpadních vod je naším majetkem, bez ohledu na to, kdo je pachatelem, hrozí naší obci též pokuta od orgánů ochrany životního prostředí. Protože celkem tyto výdaje budou nadměrnou měrou zatěžovat rozpočet obce v řádech desítek až stovek tisíc korun, budou tyto výdaje požadovány po pachateli této trestné činnosti.

Žádáme proto všechny občany o maximální možnou pozornost a součinnost. Je v zájmu nás všech, abychom co nejdříve odhalili pachatele a zajistili bezproblémové fungování ČOV. Zdůrazňujeme, že nejvíc jsou touto nezákonnou činností postiženi občané vyvážející své jímky fekálními vozy, neboť do okamžiku odstranění vad nelze povolit vývoz fekálními vozy na naši čistírnu odpadních vod.

 Martina Filipová, starostka obce

 

Celý dokument ke stažení ZDE! (.pdf)

Oznámení o neoprávněném vypouštění znečišťující látky do kanalizační sítě od společnosti Aquaconsult Černošice, spol. s r.o. ZDE! (.pdf)


Komentáře


 • 10. 2. 2014 16:42
  Svatopluk
  Toho dotyčného je třeba zveřejnit

  Dobrý den,
  je bezpodmínečně NUTNÉ toho dotyčného experta (nebo organizaci) zveřejnit. PROTOŽE JINAK JSME LUMPOVÉ VŠICHNI.
  svata17@centrum.cz


 • 12. 2. 2014 10:38
  Boris
  IMPROVIZACE

  Tak to prostě opětovně vyvážek kam se dá. Snad se sousedi nezbláznějí.


grafika_pata.jpg