Krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2015Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2015.

Využívám této příležitosti, abych Vám sdělila, že stejně jako většina občanů, i my jsme si pro nadcházející období stanovili řadu cílů, které chceme splnit a zajistit tím další rozvoj naší obce – Vraného nad Vltavou, realizací řady projektů.

Některé projekty již máme kompletně připravené k realizaci, u dalších projektů dokončujeme jejich přípravu, další projekty plánujeme realizovat v následujících letech.

Na projekty výstavby vodojemu, vodovodu ve Skochovicích, splaškové kanalizace v ulici Březovské máme zpracované projektové dokumentace a vydaná stavební povolení. 

Souběžně zpracováváme projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV, výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace Na Kodlíči.  Stavební povolení na tyto projekty bychom měli získat do ½ roku 2015. Termín zajištění stavebních povolení na připravované projekty do  tohoto termínu jsme stanovili z důvodu, abychom na realizaci projektů mohli čerpat dotace z Evropských fondů.

Předpokládá se, že výzvy pro předkládání žádostí o dotace z Evropských fondů na uvedené projekty, budou vyhlášeny po tomto datu. Jakmile budou výzvy pro čerpání dotací na realizaci připravených projektů vyhlášeny, okamžitě podáme žádosti o dotace.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v naší obci rodí stále více dětí, zadali jsme v letošním roce zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy, která bude svojí kapacitou vyhovovat potřebám naší obce.  Zajištění stavebního povolení předpokládáme opět do ½ roku 2015. Na výstavbu nové mateřské školy jsme podali žádost o dotaci a to již v srpnu letošního roku.

Jako další cíle jsme si stanovili:

dokončit opravu chodníků v ulici Březovské, vybudovat chodník v ulici U Elektrárny, opravit místní komunikaci K Zastávce ve Skochovicích, kompletně rekonstruovat komunikace a parkovací plochu u ZŠ, udržovat a rozšiřovat veřejnou zeleň v obci, opravit fasádu bytového domu Rajčur, postupně dobudovat II. a III. etapu cyklostezky, zlepšit vzhled kontejnerových stání na separovaný odpad.

Na realizaci těchto projektů musíme v následujícím období zpracovat projektové dokumentace. I při realizaci těchto projektů počítáme s čerpáním dotací z národního rozpočtu nebo Evropských fondů.

Průběžně jednáme s majiteli areálu bývalé papírny s cílem vyřešení současného nevyhovujícího stavu, a zahájení výstavby v areálu bývalé papírny.

Mimo přípravy a realizace výše uvedených projektů je naším základním cílem zajistit bezproblémový chod obce a zajistit veškeré potřebné služby občanům Vraného nad Vltavou.

Jak je zřejmé, cíle jsme si stanovili ambiciózní. Uděláme vše pro to, abychom naše cíle splnili.

Závěrem si dovoluji popřát Vám hodně úspěchů v novém roce.

Věřím, že se nám všem podaří splnit všechna naše předsevzetí a plány pro rok 2015.

 

Mgr. Dana Ullwerová
starostka obce


Komentáře


 • 16. 12. 2014 14:45
  Svatopluk
  Sliby - chyby

  Již při ustavující schůzi obecního zastupitelstva (29.10.2014), paní starostka slíbila (prý žádný problém),že budou na webových stránkách obce uveřejněny e-mailové adresy+telefony všech obecních zastupitelů,(pro rychlejší komunikaci). DO DNEŠKA (už to budou dva měsíce)SKUTEK UTEK.


 • 17. 12. 2014 15:29
  Monika V.
  zápis z jednání

  A bohužel ani zápis z jednání obec není schopna ani po měsíci zvěřejnit...


 • 23. 12. 2014 11:20
  Martina Filipová
  Re: Svatopluk Hejl

  Vážený pane Svatopluku,
  vaše kritika je neoprávněná a zbytečná. Na webových stránkách naší obce jsou kontakty uvedeny. Jsou tam ale uvedeny pouze telefony na zaměstnance OÚ, kontakt na starostku a místostarostu, což jsou funkce, které za výkon své funkce pobírají odměnu a jejichž výdaje za telefony jsou hrazeny z rozpočtu obce. Ostatní zastupitelé vykonávají svoje funkce dobrovolně, ve svém volném čase a zdarma (pouze radní a předsedové výborů a komisí berou měsíčně několik málo stokorun). Mobilní telefony mají jako soukromé osoby a také si za ně platí svoje výdaje, obec je nehradí. Uvádět tedy veřejně jejich telefonní čísla je vstup do jejich soukromí, které bychom mohli respektovat. Vrané nad Vltavou je relativně malá obec ve které se všichni známe a potkáváme se, není tedy problém v obci potkat kteréhokoli zastupitele. Je jisté, že pokud by měl kdokoli potřebu kontaktovat nějakého konkrétního zastupitele, paní starostka nebo pan místostarosta to jistě velice rádu zprostředkují. Nevidím jediný rozumný důvod žádat po zastupitelích jejich soukromé mobilní telefony.
  My občané, jejich voliči, máme přece výsostné právo je kontrolovat. Choďme na jednání zastupitelstva, ptejme se jich na místě, kontrolujme jejich práci, zajímejme se proč udělali to či ono, ale dopřejme jim soukromí, na které mají plné právo.
  Nosí totiž svoji kůži na trh a je jednoduché se do nich strefovat, kritizovat je veřejně na zastupitelstvu chce odvahu, psát něco anonymně na web je jednodušší.

  Přeji Vám krásné vánoce a to nejen Vám, ale všem občanům Vraného nad Vltavou.

  Martina Filipová


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg