Komplikace na ČOVProvozovatel čistírny odpadních vod nás seznámil se skutečností, že se stále nedaří na výtoku z ČOV dosahovat takové hodnoty, které odpovídají běžnému provoznímu stavu. Po zvážení všech okolností a důvodu tohoto stavu jsme se dohodli, že do odvolání snížíme nátok vypouštěných splaškových vod z fekálních vozů na ČOV ze současných 50m3 denně na 20 m3. Provozovatel Aquaconsult Černošce se domnívá, že by mohlo dojít k úpravě hodnot, k vyššímu namnožení aktivačního kalu a k vyšší efektivitě čištění.

Obec si je plně vědoma toho, že musí zajistit občanům, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, likvidaci jejich splašků, proto přijala tyto kroky:

1)      Až do odvolání smí na ČOV vyvážet pouze Zemědělské družstvo Dolní Břežany.

2)      Objednávky na vývoz přijímá paní Janebová – tel: 241 910 391.

3)      Nesmí být překročen denní limit 20 m3 splašků.

4)      ZD Dolní Břežany musí vždy upřednostnit majitele nemovitostí ve Vraném nad Vltavou (včetně naší části Vraného v Březové, po konec našeho katastrálního území).

5)      Březová – Oleško smí vyvážet do Vraného pouze za předpokladu, že nebude zájem z Vraného nad Vltavou

6)      O vyvážení povede ZD Dolní Břežany přesnou evidenci, kde budeme uvedeno datum, kdo a kolik vyvezl.

7)      Ostatní fekální vozy mají dočasně na ČOV přístup zakázán.

 

O tom, že tento stav byl odvolán vás budeme informovat na webových stránkách obce, případně nás můžete kontaktovat telefonicky, či prostřednictvím emailu.


Komentáře


 • 15. 10. 2013 14:35
  T.
  To snad není pravda

  Dobrý den,
  a co takhle udělat opatření, že občané kteří jsou napojeny na kanalizaci, jim omezit splachování a poctivě zapisovat???To asi neuděláte, že? Proc jste vybrali firmu ZD Dolní Břežany, kteří vlastní pouze 8m3 za 1140,- a ne z Březové - Oleško, který vlastní 10m3 za 1100,-??? To mi hlava už nebere!
  S pozdravem T.


 • 15. 10. 2013 16:31
  Kekrtová Karolina
  Řešení je prosté

  Přitom řešení je tak snadné!!!

  Rádi bychom vznesli na obci oficiální žádost za všechny, kteří jsou nuceni nechat vyvážet své jímky, a chtě nechtě se z nás stali rukojmím firmy, která jako jediná smí vyvážet do obecní ČOV, za neskutečně nehoráznou cenu, aby ze svého rozpočtu vyčlenila peníze (částka je cca 150 až 180 tis) a zakoupila fekální vůz, který by sloužil jen pro potřeby občanů Vraného, tedy pro nás i pro vás. Pokud chce obec opravdu kontrolovat, kolik fekálií se do naší čističky vyveze, toto je nejlepší možnost.
  Z peněz, které bychom zaplatili OBCI (ne společnostem, které si cenu mnohonásobně navýší), by se automobil časem splatil a my bychom mohli za vyvážení platit důstojnou sumu, která nebude hraničit se zlodějinou!

  Apeluji na vás jako na sousedy a spoluobčany, kteří mají stejný problém. Nejde jen o peníze, jde tu především o princip!!! Proč máme doplácet na to, že jsme se rozhodli postavit si dům v části, kde není kanalizace? Proč nás radní odsunuli na poslední místo v řešení obecních problémů? Proč máme jen mlčet a poslušně platit nehorázné částky za věc, která by šla jednoduše a efektivně vyřešit?

  Kekrtová


 • 15. 10. 2013 20:20
  Lenka Trnková
  Řešení na ČOV

  Dobrý den,
  děkujeme za zprávu. Snížení nátoku vypouštěných splaškových vod přece není řešení. Za situace, že počet obyvatel a tudíž i množství splaškových vod je neměnné, co tedy obyvatelé mají s těmi 30m3, které není schopná ČOV zpracovat, udělat?! Takové opatření by se snad dalo pochopit jako krizové a jasně časově omezené několik dnů nebo maximálně týdnů po povodni, nikoli však nyní, několik měsíců po ní. Dělá to na mne dojem, že někdo nedělá pořádně svoji práci, nebo se možná snaží ušetřit na úkor obyvatel obce. Jak si myslíte, že se zachovají občané? Část jich se možná, za cenu podstatně zvýšených nákladů než by možná stál adekvátní zásah na ČOV, uchýlí k odvozu jinam, ale obávám se, že se najdou i tací, kteří budou hledat lacinější, jednoduché řešení a své fekálie vypustí volně do prostoru. Kdo a za čí peníze po tom bude řešit zápach v obci, případnou ekologickou zátěž nebo problémy s pitnou vodou? Dle mého soudu nebudou viníky jen tito neukáznění spoluobčané, ale i ti, jejich povinností je takovým problémům předcházet a urychleně je řešit.

  Je otázkou, čím je motivováno obcí občanům vnucované používání pouze jedné odvozové firmy. Žádné monopolní řešení ještě nikdy občanům nepřineslo snížení jejich nákladů. Pokud tedy se obec takto rozhodla - administrativně omezit volnou soutěž a tím i přirozenou tvorbu ceny za odvoz - ptám se, kdo a kdy a jak takovou cenu bude určovat? Existuje k tomu nějaká seriozní kalkulace? Navíc je otázkou, zda takový postup obce je v souladu s platnou antimonopolní legislativou.

  Podporuji jakoukoliv smysluplnou snahu problém řešit například návrh na zakoupení obecního fekálního vozu. Nicméně toto je jen snaha o řešení důsledku nikoliv příčiny problému. Skutečná příčina problému je v ČOV, která dle mého názoru nefunguje tak jak má. Celá situace ve mne budí dojem, že se ČOV snaží ušetřit při nákupu bakteriálních kultur na úkor postižených občanů. Proto je nutné problém urychleně řešit tam kde vznikl - v ČOV.

  LT


 • 16. 10. 2013 8:49
  Martina Filipová
  Cena stočného

  Dolní Břežany budou vyvážet za 960,- Kč/8m3.
  V zakoupení fekálu mám osobně stejný názor.
  Toto omezení je na určitý čas. Provozovatel zkouší tuto možnost a prověřuje, zda toto není příčina. Hodnoty od povodní se stále neustálily na běžné úrovní, provozovatel stále hledá a zkouší. Dokonce přemýšlí i o možnosti, zda někdo potají v noci nevypouští do kanalizace svůj septik, protože 50m3 denně by neměl být pro ČOV problém. Stále jsou ve Vraném RD, které mají v ulici kanalizaci a nejsou napojeny. Ano je tady zákon, že jsou povinni, ale co když je to sociálně slabá rodina a prostě na napojení pár desítek tisíc korun nemá....
  Berte prosím v potaz, že na ČOV doposud vyvážela i Březová - Oleško a to značně. Takže ve výpočtech, zda 20 m3 denně bude stačit či ne počítejte i toto.
  Jedinou motivací obce je nalézt řešení pro ČOV a pro občany, byť to asi nevnímáte stejně.
  Zkuste prosím promyslet, jak byste problém řešili vy, když budete stát na pomyslené druhé straně. Myslíte si, že zastupitelé by neradi vybudovali vodovod a kanalizaci v celé obci?
  Myslíte si, že je jim jedno, že vy platíte za m3 110-140 Kč? Ale berte v úvahu, v rámci objektivity a spravedlnosti, že tam kde není kanalizace většinou není ani vodovod a že ti občané čerpají vodu se studní a ne z vodovodu. Neplatí tedy 57 Kč za vodné, člověk napojený na vodovod a kanalizaci platí vodné a stočné ve výši cca 94,- Kč/m3. Potom tedy rozdíl mezi fekálem není tak propastný, myšleno v absolutním dopadu na výdaje rodiny.
  Snažte se i promyslet řešení jak zajistit nátok max 20 m3 denně (po přechodnou dobu!!). Veber má fekál 10 m3, ZD má 8 m3, ne každý z vás má velkou žumpu a někdo vyváží 4, 5 nebo 6 m3. Jak se bude objednávat a jak koordinovat aby se nepřesáhlo těch 20 m3 denně. Dle mého názoru to může provést pouze jeden člověk a kontrolovat si m3.
  Na to že krátkodobě možná porušuji zákon a upřednostňuji jednu společnost musím zapomenout, stále totiž porušuji zákon a do Vltavy nechám téci vody, které v některých položkách nesplňují parametry, a to také není správné. Mám snad nad tímto zavřít oči a nechat to tak? To asi ne. Musíme hledat kompromisy, ač třeba někdy nejsou dokonalé.
  Zkuste v rámci oprávněné kritiky promyslet problém i z druhé strany. Nikdy nic není pouze černobílé.
  Přeji si, aby se problém na ČOV vyřešil co nejdříve a strav se vrátil do normálu.


 • 17. 10. 2013 10:45
  Petra Rampírová
  Cena vodného versus voda ve studních

  Zakoupení fekálu pro obec je určitě velice dobrý nápad, který by stál za to zrealizovat. Co se týče vodného, až takto bych to paní starostko neškatulkovala: vy co máte vodovod platíte 57 Kč za vodné a vy co máte studny nic? Voda ve studních v obci, kde kanalizace není, je ve většině případech špatná a není tedy ani pitná. Ve studních se vyskytují nadlimitní množství bakterie E. coli, která značí čerstvé povrchové fekálie obsažené ve vodě. Toto jasně poukazuje na to, že někteří bezohlední občané vylévají své jímky místo toho, aby je vyváželi. U hloubkový vrtaných studních se navíc ještě vyskytuje nadlimitné množství manganu. Nás toto stojí nemalé peníze, pravidelné rozbory vody, které stojí okolo 1000 Kč, k tomu úpravny vody (UV lampy, malé domácí vodárny), které stojí od několika tisíc po několik desítek tisíc korun, a pravidelná údržba těchto zařízení. Pořád není rozdíl tak propastný? Jak rádi bychom raději platili vodné a stočné...


grafika_pata.jpg