Informace z obce V.Datum konání:
3.6.2013

Tuto zprávu získala obec z Povodí Vltavy.

 

Povodí Vltavy, s.p. manipuluje tak, aby nedošlo ke střetu kulminace Vltavy a Berounky, ale pravděpodobně se to nepodaří, je možné, že ke střetu kulminací těchto toků dojde.

Vltavská kaskáda se zatím snaží průtoky pozdržet kvůli stavění protipovodňových hrází v Praze, Orlická přehrada má rezervu 40 cm do max. hladiny, tj. cca na 10 hodin, poté bude muset odtékat z Orlíka to, co do něj přitéká.

Berounka by měla kulminovat 4.6.2013 v poledne, očekává se průtok 1 200 m3/s v Berouně (3.6. v 7:30 byl průtok v Berouně 800 m3/s)

Sázava – v současné době je průtok v Nespekách 500 m3/s, hladina samotné Sázavy by měla klesat, ale jelikož se do Sázavy bude odpouštět VN Želivka, průtok v Sázavě zůstane setrvalý

Vltava - Vrané – v současné době – 1650 m3/s, očekává se 4.6.2013 průtok 2000 m3/s  


grafika_pata.jpg