Informace z obce III.Povodní byla zasažena spodní část obce okolo fotbalového hřiště a vstupní část obce, závod na výrobu čajů Magafyt Pharma, Klimaservis Sůva, skladovací prostory v bývalé papírně, obecní přívoz, čistírna odpadních vod, fotbalové hřiště. V noci bylo v obci evakuováno 258 obyvatel. Železniční doprava z obce je velmi omezená. V obci je zatopeno 120 sklepů.

V případě, že někdo bude potřebovat pomoct, dostavte se, prosím, na obecní úřad.

Pro postižené bude zajištěno stravování - zájemci, kontaktujte nás (724 181 106).

 

 


grafika_pata.jpg