Informace o výběrovém řízení na Krajském úřadě středočeského kraje - skálaDatum konání:
18.6.2013

Informace o sanaci skály (získané telefonicky z KÚ, z oddělení veřejných zakázek)

 -          6.6.2013 skončila možnost osmi soutěžících společností se odvolat proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče.

-          Neodvolal se žádný účastník, rozhodnutí je tedy pravomocné.

-          Vítězné firma je: PKB, a.s.

      IČ: 27900096

      Nabídková cena: 5.877.800,20 Kč bez DPH, 7.112.138,20 Kč vč. DPH

      Doba realizace: 26 týdnů

-          Rada kraje zmocnila Dr. Ing. Jiřího Peřinu k podpisu Rozhodnutí o výběru uchazeče a k podpisu smlouvy o dílo.

-          V tuto chvíli kraj soutěží na odboru veřejných zakázek technický dozor investora. Protože se jedná o podlimitní zakázku malého rozsahu, je soutěženo oslovením 3-5 uchazečů. Toto má na starosti oddělení zjednodušeného a centralizovaného zadávání, Miroslav Zuzanek, vedoucí oddělení. Vítěz by měl být znám do konce června.

Na dotaz, proč se toto nesoutěžilo souběžně s firmou, která bude sanovat Zvolskou Homoli, aby už mohlo být předáno staveniště a mohly začít vlastní práce, nám bylo odpovězeno, že toto je standardní postup. Že technický dozor investora se soutěží teprve poté, až je známa vítězná firma a její nabídková cena. Cena za technický dozor investora je poté určité procento z objemu zakázky.

-          Staveniště bude tedy předáno nejdříve v červenci, připočítejme 26 týdnu a je konec roku 2013.

 

Pro upřesnění ještě přikládáme otázky občana z Vraného nad Vltavou, na které odpovídala paní Urbancová z odboru dopravy na KÚ a které nám byly zaslány elektronicky.

1/ Termín, kdy bude předáno staveniště společnosti , která bude provádět sanaci skály Zvolského masivu a tedy od kterého dne začne běžet lhůta na dokončení tohoto díla?

V současné době administruje Odbor veřejných zakázek dílčí veřejné zakázky na odborné technické dozory, bez nich nemůže být stavba započata. Po jejich vysoutěžení bude stavba připravena k předání. Vlastní započetí stavby odsouhlasuje hejtman kraje.

2/ Z dopisu pana Hejtmana Řiháka jsme pochopili, že lhůta na sanaci a předání díla je 26 měsíců od předání staveniště (Zvolského masivu), je tedy možné obdržet kontakt na stavební společnost z důvodu možného setkání s nimi , věřím, že dotazů obyvatel Vraného by bylo mnoho.

Zhotovitelem stavby je dle uzavřené smlouvy o dílo firma Pozemní komunikace Bohemia a.s. se sídlem Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00, tel.:314 004 111

3/ Otevření nájezdu na pražský okruh z Dolních Břežan – situace je jak jsem psal výše kritická a zavřené nájezdy na Pražský okruh, které jsme všichni platili z našich daní, aktuálně velmi rozdmýchává emoce. Přece není možné ustoupit jednomu starostovi a jedné městské části na úkor několika tisíc jiných obyvatel, resp. několika jiných obcí. Prosím o aktuální stav otevření tohoto nájezdu a event. projednání otevření nájezdu v aktuální situaci uzavřeného Břežanského údolí jako krizová varianta.

Odbor dopravy dne 10.6.2013 v souvislosti s uzavřením komunikace II/101 v Břežanském údolí  požádal o podporu pro otevření nájezdu na Pražský okruh u Dolních Břežan Magistrát hlavního města Prahy. Žádosti však nebylo vyhověno.

4/ Zahájení jednání o možnosti výstavby mostu z Vraného nad Vltavou s napojením na Davelskou silnici. Rádi připravíme možné varianty, kde by se mohl most nacházet, vč. stručného technického řešení, aby bylo možné udělat odhad ceny. Vzhledem k evropským dotacím na sanaci skalního masivu Zvolská Homole věřím, že by Středočeský kraj uměl získat dotace i na stavbu mostu a do budoucna by to byla zcela jistě ekonomičtější varianta (nebude nutné sanovat Zvolskou Homoli za drahé finanční prostředky). Navíc by vznikla možnost přípravy cyklistické stezky, resp. jejího prodloužení ze Zbraslavi viz bod 5.

Příprava sanace skalní stěny Zvolská Homole probíhala více jak pět let a finanční prostředky byly Středočeskému kraji Ministerstvem životního přislíbeny z Operačního programu Životní prostředí. Realizace stavby má zajistit bezpečný provoz na silnici III/1043 mezi Vraným a Zbraslaví v řádu desítek let. Výstavbu nového mostu přes Vltavu nepovažuje Středočeský kraj v současnosti, kdy se nachází velká část mostů na jeho komunikacích v neuspokojivém stavebním stavu a pro Středočeský kraj je prioritou nalézt finanční prostředky na jejich obnovu, za naléhavou.

5/ Zahájení jednání o možnosti výstavby cyklistické stezky Zbraslav – Vrané nad Vltavou vč. žádosti na dotace apod. I v aktuální situaci uzavřené silnice je běžné, že cyklisti rádi využijí uzavřené silnice (a ani se jím není možné divit) a pokračují do Vraného a pak dále do Zvole. Toto by nebylo nic zvláštního, vždy tudy cyklisti jezdili, ovšem pro ilustraci v zatáčkách v lese mezi Vraným a Zvolí potkat cyklistu představuje velké nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu. Cesta je nepřehledná a aktuálně natolik vytížená, že je opravdu velmi nebezpečné ji používat souběžné pro nákladní, osobní dopravu a navíc i cyklisty. Podobné nepřehledná situace vznikala běžně i na cestě Zbraslav – Vrané, proto věřím, že je nejlepší doba začít jednat o možném prodloužení této stezky k zajištění bezpečného průjezdu. Navíc po povodních by případné opravy již mohly být podnikány s cílem lépe se připravit na budoucí cyklostezku.

Jednání o možnosti výstavby cyklistické stezky Zbraslav – Vrané nad Vltavou vč. žádosti o dotace realizuje pro úsek Jarov – Vrané, přívoz obec Vrané nad Vltavou a pro úsek Zbraslav – Jarov TSK Praha. Obě stavby budou na pravém břehu Vltavy mezi řekou a silnicí, jsou připraveny, povoleny a měly by na sebe navazovat. Úsek Zbraslav – Jarov by se měl, dle sdělení TSK Praha, realizovat ještě letos. Na realizaci úseku Jarov – Vrané plánuje Vrané podání žádosti o spolufinancování projektu z fondů EU. Více informací o stavu projektu může podat p. Petr Janeček, mistostarosta Vraného, tel. 722159244.

 

Upřesnění z Vraného nad Vltavou:

Obec Vrané nad Vltavou má platné stavební povolení a projektovou dokumentaci na úsek od Jarovského potoka k přívozu ve Vraném. Žádost o dotaci na SFŽP byla zamítnuta.

Úsek mezi Zbraslavským mostem a potokem na Jarově (v místech kde končí Jarov a je odbočka k železniční stanici na Jarově) je na břehu katastrální zemí hl.m. Prahy (silnice III/1043 a přilehlé chaty jsou katastrální území Dolních Břežan).  Jednání o výstavbě této části cyklostezky vede hl.m. Praha a nemají ještě stavební povolení (pokud ho náhodou získali v posledních dnech a obec o tom neví, tak se omlouváme). Louka na začátku Jarova je pozemek církve, která blokuje jednání o výstavbě cyklostezky do vyřešení církevních restitucí, takže si dovolíme pochybovat o vyjádření TSK, že cyklostezky na Jarově (pražská část) se bude stavět letos, ale pokus to tak bude, klobouk dolů a pro Vrané o jeden problém méně.

 

                                                                                                    Martina Filipová


Komentáře

Přidat komentář
 • 18. 6. 2013 14:35
  Jiřina
  Doba realizace opravy skály

  Já doufám, že jde o překlep a nejde o 26 měsíců, ale 26 týdnů.

  Možná by stálo za to se spojit přímo s představiteli firmy, která bude sanaci provádět, jak dlouho potřebují mít silnici plně zavřenou. Pokud vím, na jednází zastupitelstva v únoru pan Ing (nevímjméno) tvrdil, že z celé doby oprav bude tak 1/3 času vyžadovat plné uzavření silnice a zbytek času že už by částečný provoz (jednosměrný, na semafor) mohl probíhat. To máme z šesti měsíců dva. Už jsme jich přežili pět, takže vidina posledních dvou by nebyla tak strašná ... To bychom pořád byli v září, jak bylo plánováno původně. Navíc doba 26 týdnů je doba maximální, ale třeba by to stihli rychleji ...


 • 18. 6. 2013 16:04
  Vašek
  PKB - referenční stavby

  Je zarážející ,že tato firma nemá v seznamu svých referenčních staveb ani jednu ,která by se týkala obdobné sanace skály apod. Pokud jsem to v té záplavě referencí přehlédl,prosím o upozornění


 • 19. 6. 2013 10:24
  Josef Vítek
  Re: PKB - referenční stavby

  no pokud by neměla reference, tak by nemohla soutěž vyhrát.
  Vzhledem tomu, že se nikdo neodvolal, tak je asi vše v pořádku. Ale můžete to zpochybnit a obráti se na kraj, ať ten podpis odloží a raději to prověří. Raději ještě dva, tři měsíce počkáme, než aby to spravili špatně, ne?


 • 19. 6. 2013 10:42
  Vašek
  Re: PKB - referenční stavby

  Pane Vítku, nepochopil jste podstatu věci , nejsem z Jarova a i já mám hlavně zájem na rychlém a kvalitním řešení.Nicméně čištění příkopů a podobně má daleko k sanaci skály....... no uvidíme a nebo se budeme divit.


 • 19. 6. 2013 12:16
  Josef Vítek
  Re: PKB - referenční stavby

  Vy jste nepochopil, to bylo míněno v nadsázce jako odlehčení pro místní neustále stěžovače na hroznou objížďku.


 • 18. 6. 2013 20:51
  Lucie Knížetová
  Doba realizace / doba uzavírky

  Prosím, mohl by někdo kompetentní za obec získat od kraje - jako zadavatele / a tím i investora sanace / relevantní informaci o přesném termínu /mám na mysli datum!/ zahájení sanace a předpokl. termínu otevření /i částečného, omezeného/ provozu na komunikaci pod Zvolským masivem v průběhu realizace. Jelikož jak zde bylo popsáno již dříve ve vyjádřeních p. Řiháka k uzavírce že se po celou dobu realizace tj. (nově) 26 týdnů uzavření "samozřejmě" nepředpokládá!, rádi bychom ale jako občané již měli asi trochu jasno - o nějakých termínech,(konkrétních) a skutečně nevím proč bychom tyto informace měli získávat od realizační firmy, která nám může povídat co chce, (nejsme přímým investorem sanace) platíme ale daně - uzavírka nám komplikuje život už půl roku - a po půl roce se dozvídáme mlhavé informace, výmluvy - vše bez jakýchkoli přesných dat - vyjma ceny - která nás zajímá opravdu mnohem méně - než holý čistý termín - DATUM OTEVŘENÍ PROVOZU na této již půl roku zbytečně uzavřené komunikaci!!!


 • 19. 6. 2013 7:56
  Martina Filipová
  Re: Doba realizace / doba uzavírky

  Velmi se omlouvám všem v této diskusi a to po celé měsíce od února 2013. Vy si opravdu myslíte, že mě jako starostku a všech ostatních 14 zastupitelů nezajímá to stejné, na co se opakovaně ptáte? Myslíte si, že si sedíme v klidu kanceláře a dloubeme se do nosu? Chválím pana Koubka, který se ptal přímo kraje a poté nám poslal odpověď. Chápu, že se každý jednotlivě nebude ptát na kraji, který je přece zdrojem informací pro nás obec, pro vás občany. Ale zase, kdyby se ptal každý rovnou na kraji, tak by úředníci nemohli spát v poklidu a vařila by se jim krev. Ptám se opakovaně a pořád a to telefonicky. Nechtějte po mě ale, abych dávala na web věci, pod které se nemohu podepsat. Jméno firmy jsem vám nemohla napsat, dokud zakázka nebyla pravomocně přidělená. Tento web čtou média a články si kopírují do tisku, takže nebudu na web dávat informace, které nejsou podložené a mohou se třeba díky odvolání změnit. Paní Knížetová, termín předání staveniště vám říci nemohu, protože ho nevím. A neví ho ani majitel vítězné firmy. I jemu bylo odpovězeno, že dokud kraj nevysoutěží technický dozor investora, nemohou předat staveniště. Mluvila jsem s ním osobně a dohodli jsme se, že jakmile bude znám technický dozor, se kterým si probere postup prací, sejdeme se a probereme možnosti, zda je nutné uzavření celých 26 týdnů, či zda není možný poloprovoz v průběhu části stavby.
  Budu s vámi diskutovat o čemkoli, snesu i kritiku, ale prosím uvědomte si, že VRANÉ NENÍ INVESTOREM, tím je kraj.


 • 19. 6. 2013 23:28
  Lucie Knížetová
  Re: Doba realizace / doba uzavírky

  Vážená paní Starostko, nemusíte se omlouvat, není potřeba brát to - že po půl roce požadujeme přesnější informace o termínu realizace a především zprovoznění komunikace, než jakých se nám poslední dobou dostává, jako útok na Váš úřad. V první větě své připomínky v diskusi uvádím že investorem je kraj - tzn., že to vím, ale také jsem s krajem komunikovala, jejich odpověď jsem zde také kdysi uveřejnila, na druhý dotaz již ale neodpověděli - proto se domnívám, že by za obec měl vystupovat kompetentní člověk (např. ze zastupitelstva), kterému by snad měl mít kraj povinnost na písemný dotaz - písemně odpovědět.


 • 19. 6. 2013 10:31
  Boris
  Až to bude

  Mějte rozum a buďte v klidu. Až to bude tak to bude. Může se stát cokoliv a termín se může jak zkrátit, tak naopak prodloužit. Vyšší moc může zasáhnout kdykoliv. Takový ty řeči o placení daní sou jen snůška keců. Silnice je kraje a ten jí z bezpečnostních důvodů zavřel a ejhle najednou je tady u nás každej geotechnik, kterj tomu rozumí. Zároveň se na tu sanaci dootace z unie a zbytek zaplatí kraj. Tak přestaňte všichni skuhrat a zkuste ( třeba i pro obec) nějakou dotaci získat. To se táhne x let a výsledek je vždy nejistý. Když sem jezdil služebně do Brandýsa, tak jsem kvůli rek. mostů jezdil dva roky po 11km objíždce. Člověk to musí brát, tak jak to je.


grafika_pata.jpg