• Informace o výběrovém řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje - skálaDatum konání:
19.4.2013

Výběrové řízení

Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín podání nabídek na sanaci skalního masivu byl stanoven na úterý 9.4.2013 v 10 hod. Bylo doručeno celkem 8 nabídek. Ve čtvrtek 18.4.2013 se na kraji sešla kvalifikační komise, která má za úkol posoudit odbornou způsobilost nabídky. Několik společností bylo vyzváno k doplnění podkladů a byl jim stanoven termín 5-ti dnů od doručení na doplnění podkladů. Kvalifikační komise by se opět měla sejít v pondělí 29.4.2013. Pokud budou všechny nabídky řádně doplněny, je možné, že tato komise už bude posuzovat nabídky i jako hodnotící komise a bude vybrána vítězná firma. Hodnotící komise následně předloží doporučení vítězné firmy radě kraje, která se schází každé pondělí v týdnu. Rada kraje by tedy mohla definitivně vybrat vítěznou firmu v pondělí 6.5.2013. Následovat bude rozhodnutí o výběru pro vítěznou firmu a rozhodnutí pro nevybrané firmy. Všichni se mohou vůči rozhodnutí odvolat do 15-ti dnů od doručení.

Teprve poté co rozhodnutí bude v právní moci, bude možné jednat se SFŽP – poskytovatelem dotace a bude možné ze strany kraje podepsat smlouvu o dílo.

 

Otevření nájezdu v Dolních Břežanech na Pražský okruh

Magistrát hl.města vydal v lednu 2013 povolení tento sjezd zprovoznit. Proti tomu se odvolala Městská část Prahy 12, Městská část Praha – Libuš a několik fyzických osob. Po vyrozumění účastníků o podaném odvolání na příslušných úředních deskách, bylo postoupeno odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na Magistrátu hl.m. Praha jsem získala informaci, že od nich to už na MMR odešlo. Jak a kdy bude rozhodnuto nevím, ale budeme to průběžně zjišťovat.


grafika_pata.jpg