• Informace o uzavírce silnice IVJsem bohužel posel špatných zpráv. Pan Růžička byl s námi pod skálou. K této aktualitě přikládám fotku, na které je puklina, která je i laickým okem dobře viditelná. Je to přesně nad místem, kde je sjezd k řece od Jarova, kudy jsme chtěli směřovat objížďku po navigaci. Pan Růžička logicky řekl, že objížďka nepřichází vůbec v úvahu a shodli jsme se na tom i my tři přítomní zastupitelé. Ptala jsem se, zda by tato skála „přeskočila“ svodidla, pokud by se sesunula. Odpověděl zněla - nepřeskočila, smetla by svodidla a vše by skončilo v řece.
Na vaše dotazy, proč nejde odstranit tento kus skály a zprovoznit komunikaci rovnou odpovídám (ptala jsem se na to samé). Skála je v havarijním stavu, kde stačí jen velmi málo, aby se to sesulo. K odtěžení musí dojít na místě – viz foto a na cca dvou dalších místech. Zároveň je na celé skále, a to po celé délce, mnoho menších míst, kde sice nejsou v extrémní hrozbě havárie, ale hrozí zde také kdykoli sesuv, který je neslučitelný s provozem na komunikaci. Nahoře by se utrhl sice menší kousek, ale nabalovalo by to na sebe další a další a dole by to bylo už smrtelně nebezpečné.
V době, kdy jsme procházeli pod Homolí bylo na silnici už několik menších kamínků a pan Růžička říkal, že skála jasně dává najevo, že pracuje. Všichni víme, že šutry se tam válejí běžně, ale teď jsou mimořádně „vhodné“ podmínky pro jejich další padání. Tudy tedy rozhodně nebudeme jezdit do té doby, než se skála zasanuje.
Dnes tu byli i zástupci firmy, která osazuje skály čidly, které signalizují sesuv. Geolog Ing. Štábl a geolog nabízející čidla se trochu rozchází v tom, zda lze použít pro naši skálu či nikoli. Pokud připustím možnost, že skálu – viz obrázek osadím čidlem, tam ale nevyřeším problém menších cca 40 míst různě po skále. Čidla se osazují na kusy od 5 m3 a výše. Takže ani tato cesta nepřichází v úvahu. Ing. Štábl dále říkal, že tím jak by se čidla přivrtávala ke skále by mohl být odstartován vlastní sesuv a instalace by byla velmi riziková.
Soudní znalec řekl, že dokud nebude sanován celý masiv jako celek, nelze povolit bezpečný provoz po komunikaci.
Přiznám se, že se mě to nepíše snadno, ale jinak to vnímám teď u PC a jinak jsem to vnímala pod skálou. Přiznejme si, kdo z nás chodí pod Homolí pěšky? Většina z nás tam profrčí autem a soustředí se na to, aby se vůbec vešla na komunikaci, pokud proti ní jede auto. Skálu vnímáme jako kulisu. Snažte se prosím pochopit, není to proti nám, ale pro nás, pro naši bezpečnost, byť je to drsné a čeká nás mnoho měsíců objížděk.
Informace z kraje:
V tuto chvíli je dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele na Státním fondu životního prostředí, kde ji hodnotí projektový manager. Po jeho schválení bude vypsáno na kraji výběrové řízení. Víc vám v tuto chvíli říci nemohu, protože nemám žádné jiné povzbudivé informace.

Martina Filipová


Komentáře

Přidat komentář
 • 11. 2. 2013 19:03
  Milan
  zodpovědnost

  Jak se zdá, všechny naděje na uspokojivé řešení pohasly...
  Nechápu, proč musela situace dojít až k takovým koncům, když se problém "řeší" od roku 2006. Zřejmě proto, že se léta neřešil vůbec! Havarijní stav nevznikl ze dne na den.
  Vím, že tím čas nevrátíme, ale protože nejsme ovce, nýbrž svobodní lidé, je třeba se dozvědět, kdo konkrétně je za tento šlendrián odpovědný. Dotyčného člověka nebo dotyčné lidi je třeba hnát právní cestou k zodpovědnosti a mj. trvat i na tom, aby teď vynaložili maximum úsilí k co nejrychlejší nápravě.
  Se státními úředníky po dobrém ničeho nedosáhneme, ti jsou splachovací.


 • 12. 2. 2013 1:32
  Svatopluk
  Dotaz ?

  Dobrý den,
  kdo je to pan Růžička ?
  Podle logiky pana Milana je třeba popravit všechny z vedení obce co o tom věděli a bylo jim to volné a čekali, že i jim to projde. Starostou panem Lacinou (který tu silnici budoval)
  počínaje (budiž mu země lehká),přes stádo následujících starostů až po současnost.


 • 12. 2. 2013 6:14
  Martina Filipová
  Re: Dotaz ?

  Omlouvám se, ale ne na všechno jsem ochotna odpovídat. Přeji Vám hezký den.


 • 12. 2. 2013 8:26
  Zdeněk
  č. parcely

  Dobrý den paní starostko,
  můžete mi prosím potvrdit, že sklaní masiv, který se má asanovat se nachází na parcele č. 544/3 ve vlastnictví ČR.
  Děkuji


 • 12. 2. 2013 11:01
  Martina Filipová
  Re: č. parcely

  Parcelní číslo: 544/3
  Obec: Zvole [539902]
  Katastrální území: Zvole u Prahy [794058]
  Číslo LV: 33
  Výměra [m2]: 100831
  Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
  Toto můžete najít (a nejen to na www.cuzk.cz, v odkazu nahlížení do KN
  Ano, jedná se o pozemek p.č. 544/3


 • 12. 2. 2013 9:09
  Josef Koukal
  Odborný posudek

  Ano, chůze pod Homolí vyvolává zvláštní pocity, podobné, jako chůze pod skalním masívem po cestě do Štěchovic, pouze s tím rozdílem, že tam musíte dávat pozor také na auta. Strašit tím, že uvolněná skála by smetla svodidla a skončila ve vodě, stejně jako vyjádření na základě několika kamínků na vozovce, že skála pracuje, nebo to, že jakýkoliv uvolněný kámen na vrcholu skály způsobí téměř její zřícení, mi od odborníků připadá poněkud nedostatečné. Ať tedy předloží a zveřejní znalecký posudek, ze kterého bude zřejmé, na základě jakých měření, výpočtů a sledování došli k závěru, že riziko se od roku 2007, kdy byl proveden havarijní zásah, podstatně zvýšilo. A jestliže jsou známa vysoce riziková místa, tak proč se průběžně neodstraňují? Ta puklina se tam přeci neobjevila letos v lednu, ani před rokem, nebo před deseti lety... Vhodné podmínky pro pád kamenů jsou každou zimu, po dešti a při každé rychlé změně teplot. Vytrvalá snaha Ing. Štábla a Ing. Růžičky směřovat vše k celkové sanaci a neřešit havarijní stav není v zájmu občanů, kteří tuto komunikaci využívají. Na jednání zastupitelstva bych uvítal spíše přítomnost zástupce Středočeského kraje, který je zodpovědný za to, že situace došla až tak daleko a přítomnost nezávislého odborníka na geologii. V souboru informací mi schází ta, zda obec již podala, nebo chystá odvolání proti rozhodnutí o uzavírce. Prosím také o zveřejnění identifikačních čísel znalců. Ani jednoho, z výše uvedených pánů, jsem v seznamu znalců nenašel.


 • 12. 2. 2013 10:08
  Daniel Letovanec
  Re: Odborný posudek

  Dobrý den pane Koukal,

  Ing.Štábl je jednatelem firmy SG-GEOPROJEKT spol. s.r.o., jejíž činností je mimojiné sanase sesuvů. Viz http://www.geoprojekt.cz/. Ing. Stanislav Štábl – autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAIT 1004356. Dále jsem se již ptal zde na stránkách, jestli se obec odvolá a v podstatě nikdo neodpověděl jestli ano nebo ne. Také by mě velmi zajímalo.


 • 12. 2. 2013 12:20
  Josef Koukal
  Re: Odborný posudek

  Děkuji za odpověď, to souhlasí. Oba pánové jsou ale prezentováni jako soudní znalci a pan Růžička také jako statik. V seznamu znalců a tlumočníků na justice.cz se mi jejich znalecké oprávnění pro obor geotechnika, ani statika najít nepodařilo. U ČKAIT není žádná autorizace na tato jména pro obor statika a dynamika staveb (IS00).


 • 12. 2. 2013 9:13
  Ondřej
  good luck

  Tak hlavně aby se nezačla sypat skála směr davle, jinak si budu muset koupit parník.


 • 12. 2. 2013 9:24
  Tonda
  Termín sanace

  Dobrý den, v součané době je zbytečné dále vysvětlovat nutnost uzavírky. Tato skutečnost je asi všem jasná. Zbývá pouze apelovat na co nejrychlejší provedení prací nezbytných pro zprovoznění komunikace. Toto by bylo možné dosáhnout odvoláním proti rozhodnutí o uzavírce vydané MÚ Černošice tak, jak psal pan Brož v předcházející diskuzi. Podle Zákona o pozemních komunikacích má silniční správní úřad (MÚ Černošice) nařídit odstranění zdroje ohrožení. Nevím, zda se tak již stalo.


 • 12. 2. 2013 10:38
  Michal
  Naléhavé případy

  Zajímala by mě dostupnost zdravotní záchranné služby v obci, neohrozí objížďka životy spíše tím, že nebude včas dostupná?


 • 12. 2. 2013 11:49
  Martina Filipová
  Odvolání proti uzavírce

  Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Černošce, odbor dopravy jsme nepodali. Veškerou komunikaci, která mě přijde po emailu posílám zastupitelům, tedy i iniciativu pana Brože. A předpokládám, že i oni čtou diskusi na webu.
  V tuto chvíli budu mluvit za sebe, já Martina Filipová odvolání proti uzavírce podávat nebudu. Pokud mě většinovým systémem k tomuto pověří zastupitelstvo, tak samozřejmě budu jejich rozhodnutí respektovat a budu konat, ale já osobně ho nepodám. Jsem si jista, že strhnu lavinu kritiky, klidně mě ukamenujte, ale po 10 dnech získávání informací se domnívám, že není problém uzavření komunikace, to je jen nutný důsledek, problém je termín sanace. Já osobně nebudu riskovat, a klidně si mě nazvěte jakkoli, že to na někoho spadne. Mě geologové přesvědčili. Já osobně se budu spíše snažit o to, aby se na kraji skutečně snažili a vnímali problém za vlastní, aby se maximálně snažili vše urychlit. Není to z mé strany laxnost nebo neochota, pouze se snažím vnímat fakta jako celek.
  Prosím pisatele o chvíli rozvahy, než začnou odepisovat. A taktéž prosím o kritiku v rámci slušného chování, protože tuším, že mě čeká peklo, ale nejsem zvyklá říkat jiné věci, než to, co si opravdu myslím.


 • 12. 2. 2013 12:30
  Daniel Letovanec
  Re: Odvolání proti uzavírce

  Dobrý den paní Filipová, děkuji za odpověď i když ne pozitivní. Je lepší sdělit jasný postoj než chodit kolem horké kaše. Mám dotaz: jak můžu resp. můžeme pomoct aby kraj tento problém vnímal za svůj a aby se to tedy urychlilo.


 • 12. 2. 2013 13:20
  Martina Filipová
  Re: Odvolání proti uzavírce

  Na ZO jsem pozvala i kraj a SÚS, věřím, že budou mít odvahu a přijdou.


 • 12. 2. 2013 12:41
  Nováková
  Re: Odvolání proti uzavírce

  Smutné, ale asi je dnes již nezpochybnitelné, že uzavírka je nutná. Teď je třeba zasadit se o to, aby kraj zajistil neprodlené odstranění zdroje hrozícího nebezpečí, aby silnice mohla být opět průjezdná a uzavírka netrvala 9 měsíců, ale třeba jen 3:-(. Paní starostko díky a vytrvejte, prosím, ve svém úsilí.
  Venku sněží, přeji všem pevné nervy na cestu do našich domovů ....


 • 12. 2. 2013 16:25
  Tonda
  Re: Odvolání proti uzavírce

  Vážená paní starostko, neobávám se toho, že by Vás někdo chtěl ukamenovat. Všichni si zajisté váží, že se snažíte nastalou situaci řešit. Jen bych si dovolil trochu polemizovat o možnosti odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky vydané MÚ Černošice. Nebylo by účelem odvolání zrušit rozhodnutí (stejně nemá odvolání odkladný účinek), ale pouze ho časově omezit. Domnívám se, že bychom tak mohli vytvořit tlak na termín provedení opravy. Jak sleduji současnou situaci, tak je řešení v nedohlednu. Jestliže se teď připravují podklady pro výběrové řízení a žádá se o dotaci, tak termín dokončení není vůbec jistý. Taktéž se domnívám, že ve zvlášť odůvodněných případech (např. haváriích) lze zadat zakázku bez výběrového řízení. Tím by se termín opravy velmi zkrátil a práce by mohla být zahájena téměř okamžitě. Vím, že o tomto nerozhodujete Vy, jen se snažím vysvětlit, proč by se měla obec proti rozhodnutí odvolat. Bohužel nelze čekat na jednání zastupitelstva. Na odvolání je pouze 15 dní. Děkuji


 • 12. 2. 2013 18:04
  Josef Koukal
  Re: Odvolání proti uzavírce

  Vážená paní starostko,
  respektuji Vaše vyjádření, i když mu ne zcela rozumím. Souhlasím s panem Tondou; odvolání proti rozhodnutí přeci neznamená ukončení uzavírky a v návrhu zde uvedeném bylo napadáno to, že není stanoven konkrétní termín, do kdy bude komunikace uzavřena. Sama píšete, že se budete snažit, aby se vše maximálně urychlilo, ale pokud není v rozhodnutí uveden konečný termín, tak o urychlení vůči jakému termínu půjde? Dnes je to září 2013, za měsíc třeba konec roku 2013 a v létě se možná budeme bavit o roku 2014, pokud se nepodaří dotace obhájit. Úředníky takto napsané rozhodnutí ke zvýšené aktivitě nenutí. Mne osobně předložené argumenty zatím o nezbytnosti této uzavírky nepřesvědčily (tím ovšem netvrdím, že není nutná). Nehledě na to, že doposud nebyl nikdo schopen poskytnout relevantní informace o tom, z jakého podnětu bylo rozhodnutí vydáno.


 • 12. 2. 2013 12:58
  Náplava
  Posílení vlaku

  Dobrý den,neuvažujete posílit vlak?Který by jezdil třeba jen mezi Vraným a Zbraslaví?Na obou zastávkávh je křížení,tak by neměl být problém.Například ráno o 1 spoj a zkrátit intervaly přes den,kdy od 8:36 jezdí po hodině a dále pak mezi 19-23? Dále by mohl být 1 spoj třeba v noci okolo 2h,když se mladí nemohou dostat za zábavou:-)Myslím si,že vlak je spása - posílit ho,ne instalovat nesmyslná výstražná světla pod každým úhlem u přejezdu - za to může samozřejmě ČD/SŽDC, ne obec! 2) nebyl by tu ochoten někdo provozovat NAD PŘEHRADOU vodní taxi?Nehrozí zde jako v případě přívozu při větším průtoku problém..Děkuji


 • 12. 2. 2013 13:18
  Martina Filipová
  Re: Posílení vlaku

  Prosím, přijďte na ZO 20.2., bude tam zástupce společnosti RPPID, kterému budeme směřovat naše problémy v dopravě na ČD. Tam prezentujte prosím svoje problémy, my vás rádi podpoříme.
  Protože jsem už zaznamenala komentáře některých občanů(v reálu), že nikdo neví v kolik hodin je ZO, tak si neodpustím trochu všeobecných informací.
  Každé ZO je ze zákona veřejné a týden dopředu musíme vyvěsit program, místo a čas, což na úřední desce děláme. Vždy (až na zcela výjimečné případy) máme ZO třetí středu v měsíci od 18 hod.Každé ZO je veřejné. Obvykle je na OÚ, protože diváků chodí minimálně, teď budeme mimořádně ve školní jídelně, protože do zasedačky bychom se nevešli.


 • 12. 2. 2013 13:39
  Štěpán
  Tomáš

  Mýslím že by nám měl někdo uhradit benzín, který za ten půlrok projedem navíc. Sou jsou to v řádech tisíce.Někteří lidi co vydelávají měsíc na benzín co za ten půlrok projedou. Mít práci na úřadě ve vráném,kde jsem za 5 minut, je něco jineho než pracovat v praze. Když jedu ráno zvolským kopcem nebo přes březovou tak je vzhedem k stavu vozovky je větší šance ze se nabouram něž že mi spadne kámen na hlavu pod homoli...


 • 12. 2. 2013 13:40
  Štěpán
  Tomáš

  Myslím že by nám měl někdo uhradit benzín, který za ten půlrok projedem navíc. Sou jsou to v řádech tisíce.Někteří lidi co vydelávají měsíc na benzín co za ten půlrok projedou. Mít práci na úřadě ve vráném,kde jsem za 5 minut, je něco jineho než pracovat v praze. Když jedu ráno zvolským kopcem nebo přes březovou tak je vzhedem k stavu vozovky je větší šance ze se nabouram něž že mi spadne kámen na hlavu pod homoli...


 • 12. 2. 2013 15:00
  Láďa
  Re: Tomáš

  Tak jezděte vlakem když nemáte na benzín....
  Bohužel je celá situace taková jaká je.
  Smiřme se s tím. Kdyby ta skála spadla tak to by bylo povyku...


 • 12. 2. 2013 16:06
  Štěpán
  Re: Tomáš

  Vlakem bych klidně jezdil.Do práce se vlakem dostanu ale z práce už ne.Protože noční vlak nejezdí.to mám jít ze zbraslavy pěšky?Neříkam že na to nemám finance.(ale nemyslim jen na sebe jsou ty lidi kterým se pomalu ani už do té práce nevyplatí chodit když projedou tolik peněz).ale za to co projedu navic by byla pěkná dovolená na horách.to mám jít ze zbraslavy pěšky?Paní filipová nic ve zlém, ale tím že mi dáváte otázku ve stylu jinde to maj taky a jestě déle, jen ztracíte čas.Myslim že občani si váš zvolili proto že vám věří a protože že dokážete věci řešit.Proto myslí že mnoho občanů by ocenilo kdyby alspoň ty zbylé dvě cesty vraného, (zvolský kopec, Březová)byly v zimně sjízdné:)To jak vypadají v 9 ráno za to bych se opravdu styděl mít to na starost.jediné kde je uklizeno je před obecním úřadem....


 • 12. 2. 2013 15:29
  Martina Filipová
  Re: Tomáš

  Mohu Vám tentokráte výjimečně dát otázku já? ŘSD plánuje opravu dálnice D1, kde budou objízdné trasy jistě minimálně 8 km dlouhé, možná i více, a ještě ke všemu mnoho let trvající. Domníváte se, že stát bude řidičům a dopravcům refundovat vzniklé vícenáklady? Oba víme jaká je odpověď.
  P.S. Odpovídat nemusíte.


 • 12. 2. 2013 16:11
  Tomáš Jirota
  Re: Tomáš

  Inu, tisíc let bylo Vrané hrnčířskou vsí odřízlou od světa, jak se lze dočíst v muzeu v Jílovém. Jsme na tom neskonale lépe, než např. lidé v 19. století. Troufnu si svatokrádežnicky říct, že i bez auta je spojení velmi dobré - vlak, přívoz-bus a život nekončí. Vraným prochází lokálka, kde je od prosince 2012 zaveden taktový provoz a ještě se jedná o rozšíření s ROPIDem. Mnoho lokálek o takové četnosti spojů může snít. Nicméně by bylo fain zavést spoj okolo 8h ranní jedouc z Vraného. 8.36h je pro mnohé dojíždějící za prací příliš pozdě. Narozdíl od pana kolegy nechci brečet a žádat o "náhradu" propáleného benzinu. Paní starostka tento argument pěkně vyvrátila. Kdybych jezdil každý den do práce autem, asi by mě to fiančně zruinovalo a to nemluvím o problému s parkováním, produkci emisí, zácpy atd. Na druhou stranu chápu, že auto je mnohé fetiš, statusový symbol a vlak je dobrý leda pro "chudé". Ale co tady mluvím, jsem stejně přespolní :-).


 • 13. 2. 2013 12:05
  Milan
  Re: Tomáš

  Rozdíl mezi dálnicí D1 a silnicí přes Jarov je v tom, že kdyby se Homole řešila dřív, když se prováděla tak pečlivá měření (?), nemuselo k této situaci dojít. A za to je někdo odpovědný! Kdo? Ono nejde totiž jen o to objíždění, ale i o to, že večer za tmy cestou ze Zvole vám často "kynou na pozdrav" srny. A tady už končí všechna legrace!


 • 12. 2. 2013 15:14
  Josef
  Uzavírka

  V dané chvíli doporučuji diskusi k uzavírce uzavřít známým citátem:

  Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat ...

  Nekdo možná dodá že můžeme psát petice nebo stavět mosty. Pokud všichni, kdo zde na webu vstupují do diskuse budou se stejnou vervou průběžně bombardovat dotazy KÚ a SÚS, snad je to popožene k větší aktivitě.


 • 12. 2. 2013 15:42
  Milan
  výsledky měření

  Souhlasím s tím, že bychom měli požadovat výsledky měření za poslední roky. Ta situace se nemohla rapidně zhoršil ze dne na den. Buď je stejná, nebo se musela zhoršovat postupně a v tom případě se měla už dávno řešit.


 • 12. 2. 2013 15:51
  Josef Vítek
  Re: výsledky měření

  no a v čem nám to v současné situaci pomůže?


 • 12. 2. 2013 16:13
  Martin
  údržba silnic

  Doufám, že vzhledem k současnému charakteru počasí silničáři nezaspí a postarají se o dobrou sjízdnost objízdné trasy !!! Aby to nedopadlo jako minule, kdy byla cesta na Zvol a na Březovou pokryta ledovkou a bez posypu !!!


 • 12. 2. 2013 18:23
  Nováková
  Re: údržba silnic

  Mohu bohužel potvrdit, že situace ve sjízdnosti silnice se opakuje - silnice z Břežan do Březové byla ujetý sníh do ledu a bez jakéhokoliv posypu - projížděla jsem cca v 15:30 hod. mám úplnou hrůzu, jak se ráno dostanu do práce, jestli si raději nevezmu dovolenou. Vzkaz pro ty, kteří všem doporučují vlak - bohužel né všichni oplývají takovým zdravím, aby mohli cestu vlakem absolvovat, nehledě na to, že ještě vlakové nádraží nemám u nosu - já to mám na vlak 2 km pěšky. Pro mě jiná možnost než autem prostě není:-(.


 • 13. 2. 2013 8:13
  Honza
  Odvolání proti uzavírce

  Taktéž nechápu rozhodnutí neodvolávat se proti uzavírce, pokud je stav skály tak kritický, určitě by průjezd nebyl povolen i přes odvolání. Minimálně by to však mohlo pomoci urychlit řešení celé situace. Apeluji na zastupitelstvo, aby tento krok učinilo.


 • 13. 2. 2013 11:56
  Hana
  objizdka

  Vcera jsme byli 'nuceni' jet autem do Prahy.
  A teda to, co bylo ve Zvoli o okoli, to se ani zdaleka nepodobalo upravene ceste.
  Na to, ze tuhle silnici meli udajne preradit do vyssi kategorie a cistit drive, casteji ci co, tak se tam NIC nestalo - a to snezilo cely den.
  Do toho par naprostych silencu a blaznu, co se i na tomhle povrchu riti 70-80km/h. To si pak clovek rika - hlavne at tenhle h...nup zabije jeno sebe, ale nikoho jineho. A druha vec, na kterou clovek mysli je - chci skoncit ve skarpe kvuli nejakemu bezohlednemu volovi-ridici nebo prirode a padajicimu kameni?
  Taktez jsem zvedava na ZO a zastupce CD.
  Znovu se totiz chci vratit ke svemu dotazu ohledne bezpecnosti vlaku - foto vyse nevypada, ze by to bylo v okoli tunelu. Jak je tedy mozne, ze vlak projizdet muze i nadale?
  Dnes rano, kdyz jsme sedeli ve vlaku, tak jsme si vzpomneli na odpoved pana Ruzicky - Odpověděl zněla - nepřeskočila, smetla by svodidla a vše by skončilo v řece.
  Neni to uplne fajn pocit.
  Chtela bych videt nejakou zpravu, nejakeho 'experta', ktera bude zarucovat, ze ten nekolika tunovy vlak je bezpecny a my jednoho, krasneho dne (kterych behem nasledujiciho temer roku bude moc), neskoncime ve Vltave a do Prahy nepoplujeme.


 • 13. 2. 2013 15:10
  Josef
  Re: Hana

  A to si tu spousta lidí průběžně stěžuje, že ve Vraném nejsou v zimě upravené cesty. Alespoň je nyní srovnání jak může vypadat úprava komunikací v jiném podání. Jinak bych se vlaku nebál, kdyby byl problém v tunelu už by vlak taky zastavili.


 • 13. 2. 2013 15:22
  Hana
  Re: Hana

  Pane Josef, ja taky netvrdim, ze je problem v tunelu.
  Ja rikam, ze ta puklina a celkove ten problem, asi nebude v okoli tunelu (odkazuji na odpoved, ktera mi byla poskytnuta cca pred tydnem, ze tunel je zpevneny atd.)
  A prave, abychom prestali spekulovat, tak by me zajimalo, kde konkretne je to obrovske nebezpeni.
  K udrzbe cest - momentalne je mi asi uplne jedno, jak vypada cesta ve Vranem. Konkretni problem a nebezpeci je uplne nekde jinde. A cestarum je to evidentne uuuuuuplne jedno.


 • 14. 2. 2013 10:13
  Jiřina
  Otevření nájezdu na Pražský okruh v Břežanech

  Můžu se zeptat, v jaké je fázi jednání o otevření nájezdu na okruh v Břežanech? Z výše uvedeného je jasné, že silnice na Jarov hned tak nebude a díky skále s tím teď hned nic neuděláme. Nájezd na okruh v Břežanech by mi velmi ulehčil život, jezdím na Smíchov a vyhnula bych se věčně namrzlému Břežanskému údolí ... Je určen nějaký termín, od kdy by byl otevřen? Už aby to bylo !!!

  Děkuji za odpověď


 • 15. 2. 2013 17:25
  P. Šorfová
  bezpečnost především

  Dobrý den paní starostko, bylo to tu již několikrát, ale zatím jsem nikde neečetla vyjádření, které by se zabývalo bezpečností objízdné trasy. Dobře, mezi Břežany a Březovou je to relativně rovina, ale mezi Zvolí a Vraným je to opravdu sebevražda, zvláště když nasněží. Apeluji proto na zastupitelstvo, aby se toto stalo prioritní záležitostí (kromě termínu opravy samozřejmě), jde také o životy občanů. Letos budeme-li mít štěstí už nenasněží, ale pokud se oprava protáhne je nejdůležitější bezpečnost této silnice. Zeptám se zástupců z kraje, pokud dorazí, jak se jim jelo :) Za tmy a za směhu jsem jela 15 a bylo mi to na nic, pěkně jsem si zasmykovala. Děkuji, na viděnou 20.2.


 • 16. 2. 2013 0:14
  M.V.
  nesjízdná objížďka

  Dobrý večer,
  předevčírem jsem musela také večer kolem sedmé na otočku do Prahy a to, co jsem absolvovala cestou nahoru po uježděném a neposypaném sněhu a ledu, tak jsem rezolutně odmítla absolvovat cestou zpátky a skončit někde ve stráni. Stálo mě to hodinu čekání na vlak a druhý den ráno jsem musela syna tahat v krosně na zádech do školky (30min pěšky do kopce), jelikož je po úrazu a samozřejmě zajet vlakem pro auto. To už byla naštěstí silnice vyježděná a posypaná (kolem 11h).
  Já jenom děkuji, že tím autem nemusim jezdit denně a mohu si cestu naplánovat na přes den a ne v ranních a večerních hodinách.


 • 16. 2. 2013 8:53
  JKarabec
  objížďka

  Dobrý den, kontaktoval jsem zainteresované osoby a ty potvrdily, že totožná situace nastala v nedávném období na druhé straně řeky. Taktéž hrozící propad skalního masivu přes silnici až do poloviny řeky... Situace začala rovněž stejným scénářem, kdy bylo oznámeno, že s ohledem na stav skály bude nutné silnici na Davli zavřít, a to nejméně na 1 rok. Další průběh se však výrazně liší od našeho problému. Pomocí petičních archů občané všech zainteresovaných obcí "nalehli" na příslušné orgány a najednou se opravuje za jednosměrného provozu a vše jde. Pojďme se pokusit ve spolupráci s dalšími lidmi o podobný krok. Zejména za současné situace jde skutečně o zdraví, a to nejen fyzické.... Někdo tu trefně napsal, že riziko nehody na objížďce je výrazně vyšší než nějaký kámen, a to je bohužel pravda s ohledem na katastrofální stav povrchu, který je zcela neudržován. Jezdím tu ccca 4x denně a pokud sněží, tak se cestování stává velkým dobrodružstvím v negativním slova smyslu. Jsem z toho značně otrávený a varianta vlaku s ohledem na mé potřeby nic nevyřeší. Pojďme zorganizovat petiční akci, zejména za situace, kdy všechny naděje na různé alternativy výrazně pohasínají. Prosím o zavedení podpisových archů a koordinaci obecního zastupitelstva s jinými obcemi. Rád se připojím. Děkuji


 • 16. 2. 2013 12:54
  Petr Brož, Sdružení občanů...
  Re: objížďka

  Vážený pane Karabec, děkujeme za tuto informaci a Vaší aktivitu - potřebovali bychom v této věci další podrobnosti - prosím, kontaktujte mě co nejdříve na pbroz@volny.cz nebo na 602810125. Předem Vám velice děkujeme!


 • 16. 2. 2013 21:12
  R.K.
  cholupice

  Dobrý den, alespoň jedna dobrá zpráva: nájezd u Cholupic na pražský okruh je v obou směrech otevřený :)


 • 17. 2. 2013 9:49
  Jiřina
  Re: cholupice

  Nájezd u Cholupic mi ničím nepomůže, nevíte co ten nájezd na okruh v Břežanech? Ptám se všude kolem a nikdo mi nikde neodpověděl ...


 • 17. 2. 2013 10:55
  R.K.
  Re: cholupice

  Vždyť, z Cholupic, jste za 2 minuty v Břežanech, buďme rádi aspoň za něco!!!!! Já jezdím ráno v půl 5 a tím Břežanským údolím to není žádný šlágr, a ještě ke všemu když je za kruhovým objezdem značka, označující 5km padající skálu. Co když nám zaptupitelé z kraje zakážou jezdit i tudy? Asi si každý budeme muset postavit na zahradě heliport a koupit si helikoptéru.


 • 17. 2. 2013 15:07
  Jan
  Re: cholupice

  Nevím, co máte z toho, že lžete o otevření nájezdu u Cholupic (který navíc nikdy ani stavěný jako veřejný nebyl). Ani nájezd u Cholupic a ani nájezd u Břežan otevřen není.


 • 17. 2. 2013 21:38
  R.K.
  Re: cholupice

  Nevím co bych z toho asi měla, jen asi je to zasmát se nad lidskou hloupostí. Osočovat někoho z toho, že lže je fakt trapárna. Když pojedete na kruhovém objezdu směr Točná pojedete asi 1 km směr Cholupice a jste tam. A nájezd je otevřený, v sobotu jsem jela kolem, tak ze mě laskavě pana Jane nedělejte debila. Pro věrohodnost zde je mapa nájezdu. A pak kdo je tu lhář, že?
  http://www.mapy.cz/#q=cholupice&t=s&x=14.440883&y=49.980946&z=15&l=15


 • 18. 2. 2013 0:09
  Jan
  Re: cholupice

  v neděli 17.2.2013 cca ve 12:30 byl nájezd Cholupice (závory a značky zákaz vjezdu) stejně jako nájezd Břežany (betonové hrazení) uzavřen. Nájezd Cholupice ani nemůže být otevřen protože nemá parametry veřejného nájezdu - byl stavěn, slouží a bude sloužit jako servisní - na rozdíl od nájezdu Břežany který je kdykoliv připraven k otevření, minimálně technicky. Pokud byste v sobotu najela na okruh nájezdem Cholupice, na kterém by tedy musely být zvednuty závory, jela byste na zákaz vjezdu. nicméně zvednutá závora neznamená otevření nájezdu. Pokud jste v dobré víře byla přesvědčena, že nájezd byl otevřen, nechtěl jsem se Vás nikterak dotknout a omlouvám se Vám. Věřme, že v brzké době snad bude otevřen nájezd Břežany, pokud bude zamítnuto odvolání Písnice k rozhodnutí Magistrátu ze začátku roku.


 • 17. 2. 2013 11:07
  Sdružení obyvatel Vrané nad Vltavou, Skochovi
  Dokumenty k uzavírce (korespondence s úřady)

  Vážení obyvatelé všech dotčených obcí,
  všichni kteří mají zájem na co nejrychlejším obnovení provozu silnice Vrané-Zbraslav, nezapomeňte prosím dorazit 20.2. od 18:00 hodin na zastupitelstvo obce Vrané které se koná ve školní jídelně - Březovská 382!!!

  Pokud máte zájem můžete si přečíst korespondenci, která zatím proběhla mezi sdružením a úřady zde: https://www.dropbox.com/sh/pr0wqjqlko9vzd1/cnT0TjOtny

  Bez aktivity a tlaku občanů není žádná šance současný
  katastrofální stav změnit, nebo alespoň zkrátit!

  Další informace případně na pbroz@volny.cz nebo osobně 20.2. na zastupitelstvu.

  Děkujeme


 • 18. 2. 2013 0:44
  Hlidková
  BEZPEČNOST

  Dobrý den,mužu jen potvrdit nebezpečnost objíždky jezdím různé časy-směny ráno 5-8h děs a v 23h to samé jezdím denně a dá se říct,že opravdu jde o život,tak nevím co je více nebezpečné a kamení padá i v Břežanském udolí,ale i na Zbraslavi směr Komořany.Co třeba rychlá zách. služba?Při normálním počasí se dojezd prodlouží o 15min a při ledovce bude štěstí,když vůbec dojede ,tak tady jde o životy všech.Kdo,bude zodpovědný?


 • 19. 2. 2013 14:15
  miriam goetzova
  neuveřitelné

  vzhledem k uvedenemu:
  Ja Martina Filipová odvolání proti uzavírce podávat nebudu...
  Neni starosta zastupce obyvatel obce a nema jednat v jejich zajmu? odvolani proti uzavirce znamena, v danem pripade, jasny nesouhlas se vzniklou situaci a snahu o jeji urychlene reseni...kdyz souhlasim s uzavirkou, musim makat na naprave...kdyz s ni nesouhlasim, resp. se budu odvolavat, nekdo musi dumat nad tim, jak to cele vyresit??? nebo ne ?

  mene lidove:
  predpokladam, ze na avizovane schuzy zastupitelstva budou predlozeny JASNE a PISEMNE podklady, narizujici po dukladnem predchozim setreni p. XY a p. YZ prip. dalsich, kdo, kdy a na zaklade ceho rozhodl o uzavreni dane silnice v trvani od 1.2.2013 na neurcito, ocekavam jasne a rozhodne oduvodneni cele situace a take vsechny kroky zodpovednych osob, ktere nasleduji od 1.2. do 20.2.2013 pro urychlenou napravu cele nezavidenihodne situace. V prchozich komentarich mi chybi pripominka, ze zijeme ve 21.stoleti, nase deti studuji, az do nedavna, v nedalekem hlavnim meste, a jsme civilizovana soucast celku Praha, okoli, stredocesky kraj...nebo si tomu rikejte, jak chcete...co udelame pro to, aby se k nam RZ dostala opet do nutnych 20 minut...
  koncim slov p. starostky:
  ja jako extremne zdrava lekarka si sama za sebe snad poradim, a jak to chcete vy, co dostanete infarkt nebo iktus, nebo neco podobne akutniho, to fakt necham na vas...


 • 20. 2. 2013 22:33
  tereza magdalena goetzova-dcera
  Re: neuveřitelné

  Dobry den,
  souhlasim s vami, doufam, že se vše povede tak, jak to chceme, v jednom s vami však nesouhlasím, ja, ačkoli mi je 10let, si myslím a vím, že na schůzy, jak jste napsala, se nepíše nikdy y nýbrž i.

  to je švanda co? Skoro jsi mi na to skočila vid?chachaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!


  s pozdravem tereza goetzova(tvoje dcera)


 • 20. 2. 2013 22:37
  miriam goetzova
  Re: neuveřitelné

  ja vim, desne mne to mrzi, ale ja jsem multilingualni madar ze slovenska...a s ceskou gramatikou, hlavne v zapalu boje, to lepsi nebude...pardooooooon


 • 21. 2. 2013 17:36
  Josef Koukal
  Re: neuveřitelné

  Plně s Vámi soucítím, měkké a tvrdé "i" jsem tady v diskuzi už dříve taky řešil:-)


 • 20. 2. 2013 22:48
  miriam goetzova
  znaleky posudek

  prepisuji jiz jednou vzneseny pozadavek, na ktery zatim nebylo reagovano, ani na jednani dnes:

  předložit a zveřejnit znalecký posudek, ze kterého bude zřejmé, na základě jakých měření, výpočtů a sledování došli k závěru, že riziko se od roku 2007, kdy byl proveden havarijní zásah, podstatně zvýšilo. A jestliže jsou známa vysoce riziková místa, tak proč se průběžně neodstraňují? Ta puklina se tam přeci neobjevila letos v lednu, ani před rokem, nebo před deseti lety... Vhodné podmínky pro pád kamenů jsou každou zimu, po dešti a při každé rychlé změně teplot.


 • 21. 2. 2013 17:35
  Josef Koukal
  Re: znaleky posudek

  Ono to bude tím, že žádný relevantní znalecký posudek neexistuje.


 • 20. 2. 2013 23:45
  miriam goetzova
  zaloba za ohrozeni obyvatel

  po porade s pravnikem:
  resenim by byla zaloba vsech zodpovednych = jmenovite = za ohrozeni zdravi a zivota obyvatel "za prekazkou", pro nedostupnost akutni zdravotni pece a za obecne ohrozeni dtto pro nedostupnost zachrannych a bezpecnostich slozek čr, v kratkem casovem horizontu...


 • 25. 2. 2013 16:00
  Vašek
  dotaz ?

  může mi někdo vysvetlit toto vyjádření ,ketré je v zápisu z jednání na kraji 31.1. 2013 :

  Vzhledem k připraveným projektům nelze provést sanaci skalního masivu z prostředků běžné
  údržby neboť by došlo ke změně podmínek s nimiž projektová dokumentace počítá.

  o jaké podmínky , spíše peníze , jde? projekt řeší způsob prací ,rozsah atd. případně finanční rozpočet ................... ?!?!


 • 27. 2. 2013 10:28
  Tomáš Mašín
  zaloba na kraj, petice

  Dobrý den, o nutnosti uzavírky toho bylo, soudím, řečeno již dost. Odborná zpráva je vágní a řešení – termín a délka sanace, zdá se, vzhledem k laxnosti přístupu MÚ Černošice, v nedohlednu (to, že na kraji budou vnímat problém jako “vlastní” je iluzorní – nebydlí tady). Jediné věcné řešení vedoucí k urychlenému řešení je nátlak na odpovědné orgány buď zmíněnou žalobou nebo “alespoň” peticí. Tak, aby se věci hnuly a byl znám konkrétní termín sanace a z toho vyplývající odpovědnost vůči jeho nedodržení. Pokud již nějaké podpisové archy existují, informujte mne, prosím, kde - rád se připojím podpisem i pomocí. Ev. zda-li toto probíhá v koordinaci obecního zastupitelstva s jinými obcemi.

  Tomáš Mašín

  pozn. Jako efektivní řešení aktuální dopravní situace, resp. objízdné trasy, se zdá kyvadlový provoz pod svodidly, podél vody. Jak v diskusi již padlo, totožná situace, oprava za jednosměrného provozu se děla a děje na opačné straně řeky. Je, prosím v jednání v této věci nějaký posun? Existuje zápis z jednání zastupitelstva 20.2.? Děkuji za odpověď.


 • 27. 2. 2013 12:08
  Václav
  zápis ze ZO

  Může se pan Janeček, nebo někdo jiný vyjádřit k tomu proč dosud není zveřejněn tak jako vždy zápis z jednání ZO ke "skále".
  Nebo jej nejprve někdo cenzuruje ???
  Děkuji již podruhé za jeho zveřejnění.


grafika_pata.jpg