• Informace o uzavírce silniceDobrý den, 
reaguji na události předchozích dní. Pokusím se bez emocí shrnout fakta. 

1)    Ve středu 30.1. volali z kraje, že bude ve čtvrtek jednání týkající se Homole. 
2)    Na jednání jel místostarosta, protože já měla plánovanou schůzku v Říčanech na Veolia voda. Netušili jsme, že se bude jednat o takto zásadní věc. 
3)    Ve čtvrtek rozhodla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která je správcem komunikace, že silnici zavře. Termín uzavírky byl stanoven na 1.2.2013. 
4)    Obec Vrané nad Vltavou 31.1. na svých webových stránkách informovala občany, že silnice bude uzavřena. 
5)    V pátek byla silnice v poledních hodinách uzavřena, vyznačena objízdná trasa. 

Informace z dnešního dne 4.2.2013: 
1)    V roce 2006 zadal kraj zpracování PD sanace skalního masivu Homole. 
2)    V roce 2009 byla PD přepracována na základě požadavků EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) 
3)    Další informace mám v tuto chvíli jen neoficielně a nerada bych je podávala nepřesné. V úterý 5.2. jsem objednána na KÚ Stř. kraje, na odboru dopravy, kde si tyto informace ověřím a následně vás budu informovat přesně. 

Informace všeobecné: 
1)    Umístit značku „na vlastní nebezpečí“ nelze, není to legislativně možné. Správce silnice (SÚS Kladno) je povinen zajistit bezpečnost na komunikaci ze zákona. Pokud jí není schopen zajistit, musí nařídit zavření komunikace. 
2)    Obec Vrané nad Vltavou není ani správcem ani majitelem komunikace. 
3)    Zvolská Homole je pozemkově majetek Lesů ČR, které jsou vlastníkem pozemku. 
4)    Pozemkově je komunikace III/1043 Zbraslav – Vrané pod Homolí ve vlastnictví Lesů ČR, jedná se tedy o stavbu na cizím pozemku, katastrálně je to území obce Zvole u Prahy. 

Informace k zimní údržbě: 
1)    Silnice Vrané – Zvole je zařazena v plánu zimní údržby SÚS Kladno zařazena do třetího pořadí. 
2)    Díky uzavírce pod Homolí ji přeřadili do druhého pořadí, ale dnes na SÚS bohužel trochu zabodovali. Vyjeli postaru, tedy až v třetím pořadí. Velmi se omlouvali a slibovali, že už se to nestane. 
3)    Poslali jsme tam i obecní sypač, protože chápeme, že v tuto chvíli je to i naše priorita a náš průšvih. 
4)    Silnice na Březovou byla průjezdná, samozřejmě za předpokladu přiměřené rychlosti a dobrého stavu pneumatik. Do Zvole se tudy dalo dojet. To že v Ohrobci to bylo nesjízdné a tudíž pro všechny likvidační už Vrané neovlivní. 

Závěrem prosím všechny o trochu trpělivosti. Budeme vás průběžně informovat, jakmile dostaneme ověřené informace. Zastupitelstvo bude zcela rozhodně vážně uvažovat o prodloužení provozní doby na přívozu. Budeme se snažit proces sanace masivu co nejvíce urychlit, pokud to bude jen trochu možné. Ale to už předbíhám, minimálně si počkám na zítřejší schůzku na kraji.

Martina Filipová
starostka obce


Komentáře

Přidat komentář
 • 4. 2. 2013 13:22
  P. Šorfová
  díky

  děkujeme za informace paní starostko, hodně zdaru na kraji!


 • 5. 2. 2013 9:11
  Lucie Knížetová
  Re: díky

  Dobrý den, paní Starostko,

  informovala jsem se na krajském úřadu právě na sjízdnost/údržbu nucené objížďky, právě úseku Vrané-Zvole, odpověděli mi následující:
  "Dobrý den,
  na sjízdnost objízdné trasy bude při zimní údržbě kladen co největší důraz abychom zajistili bezproblémovou sjízdnost klesajícího/stoupajícího/ úseku a nejenom tohoto úseku, ale celé objízdné trasy. Trasa bude udržována inertním posypem tak jak je v plánu zimní údržby. Jiný druh posypu a technologie zimní údržby není možná díky ochranným pásmům vodních zdrojů.
  Riziko pádu skalního masivu je velmi vysoké. Středočeský kraj, vlastník dotčené silnice, má odpovědnost za bezpečnost účastníků silničního provozu a pokud soudní znalec v oboru Ing. Růžička, jasně vyvodil závěr o vysokém nebezpečí pádu skalního masivu a toto stanovisko nelze lehkovážně brát. Životy lidí jsou tím nejcennějším, proto je silnice uzavřena.
  S pozdravem, Ing. Miloš VACEK
  oddělení pozemních komunikací
  Odbor dopravy"

  Jednalo se mi pochopitelně o údržbu chemickým posypem, včera jsem měla možnost srovnání objízdné trasy v úsecích - Vrané-Zvole a násl. Břežany-Zbraslav, (přičemž ta druhá - bezpečnější a širší komunikace - Břežany-Zbraslav) je nesrovnatelně udržovanější - právě díky chem.posypu. Zajímalo, by mně - jaký je geologický rozdíl - mezi těmito úseky - (z důvodu ochrany vodních zdrojů). Domnívám se, že v tuto chvíli - by asi bylo dobré alespoň na období únor-březen, přesvědčit krajský úřad na nutnost zajištění sjízdnosti (tohoto úseku) jediné přístupové komunikace - právě technologií - chem.posypu, stejně jak je zajištěna komunikace - Břežany-Zbraslav.

  Děkuji. Lucie Knížetová


 • 5. 2. 2013 9:32
  Josef Vítek
  Re: díky

  Myslím, že je to celé mnoho povyku pro nic.Je začátek února, sníh napadne tak maximálně třikrát, možná taky ani jednou.


 • 5. 2. 2013 17:17
  Martina Filipová
  Informace o uzavírce silnice II

  Informace o skalním masivu – 5.2.2013

  V záležitosti sanace skalního masivu je potřeba vnímat dvě oddělené řízení, která popíši odděleně.

  Žádost o dotaci na SFŽP
  Kraj požádal o dotaci na SFŽP, tato žádost byla akceptována a byl vydán registrační list. Tím vznikla kraji povinnost do 14.6.2013 doložit všechny podklady, které jsou nutné k tomu, aby mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Kraj musí do 14.6.2013 zpracovat zadávací dokumentaci pro VŘ, kterou musí schválit projektový manager na SFŽP, teprve poté může být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení má své dané termíny, které se musí dodržet a to musíme ještě doufat aby se někdo v řízení neodvolat, protože tak by se projednání ještě protáhlo.
  Teď právě probíhá na kraji přípravy zadávací dokumentace pro VŘ. V informačním systému veřejných zakázek už tato stavba byla nahlášena. Souběžně kraj žádá SFŽP o možnost projednat VŘ v režimu nouze (v krajně naléhavém případě), v jednacím řízení bez uveřejnění, ale to bude moci jedině, pokud to SFŽP schválí.
  Reálně tedy nejdříve v červnu muže být uzavřena smlouva s prováděcí firmou, ta musí ještě zpracovat realizační dokumentaci a zajistit přípravu stavby. Samotná stavba má trvat cca 3 měsíce. Jsme tedy v září.

  Logicky se nabízí otázka, proč tedy není silnice průjezdná do června? Kraj si odděleně od plánované sanace skály zadal zpracování analýzy rizik u SG Geoprojektu. Analýzy rizik si nechává zpracovávat průběžně, na různá riziková místa. Schůzka, která byla svolaná minulý týden na kraji, nebyla svolána za účelem zavřít naši silnici, ale proto, aby se příslušné dotčené orgány (SÚS, kraj, odbor dopravy, Policie ČR,..) dohodly, jaké závěry vyvodí z této analýzy. Protože stav skály byl Ing. Štáblem, zpracovatelem analýzy, konstatován jako vysoce rizikový, kdy hrozí reálně obrovské riziko sesuvu části skalního masivu, rozhodly dotčené orgány na tomto jednání, že nejsou schopni na komunikaci zajistit bezpečnost a proto komunikaci zavřely.

  Dále vás jistě napadne otázka, proč neodstřelí ten rizikový kus skály, nezprovozní komunikaci a souběžně pokračují v úřednické mašinérii spojené se získáním dotace? Odpověď je prostá i když krutá. V žádosti o dotaci byla požadována kompletní sanace masivu, včetně oné rizikové části. Pokud by kus skály odstřeli, porušili by dotační podmínku, protože realizace by nebyla v souladu se zadáním. Toto se těžce lidsky chápe. Ten kdo nikdy nejednal s dotačními orgány, kdo to nezažil na vlastní kůži, nepochopí. Kritéria bývají tak krkolomná a často odporující zdravému rozumu, že podmínky dotace porušíte i něčím mnohem menším. Je to tedy boj o to, získat dotaci, neporušit podmínky dotačního řízení s maximální snahou vše urychlit. Dále vás jistě napadne, že to kraj může udělat z vlastních zdrojů, ale tím by se definitivně zřekl této dotace. Velmi pravděpodobně by tedy udělal jen odstranění té nebezpečné části, která ohrožuje bezpečnost, ale neřešilo by to špatný stav celého skalního masivu.

  Když zvážíte všechna fakta v této komplikované situaci, tak se vám chce možná brečet, možná křičet vzteky, možná máte pocit, že úřední šiml v ČR někdy odporuje zdravému rozumu a ve všem budete mít tak trochu pravdu. Výsledek ale bude, že na tomto stavu asi mnoho nezměníme.

  Na kraji jsme žádali o pomoc, zda by kraj nemohl zapůsobit na příslušné orgány, které mají na starosti otevření nájezdu na Pražský okruh v Dolních Břežanech. Sice bychom kilometry neušetřili, ale alespoň ti, co jezdí do oblasti za Vltavou, by se vyhnuli Břežanskému údolí. Slíbili, že se o toto pokusí. Dále jsme je žádali o kompenzaci více nákladů za prodloužení provozní doby přívozu, slíbili, že to projednaní a že je reálná šance, že by to na kraji mohlo projít. Dále jsme se bavili o tom, že pokud by se prokázalo, že část populace nahradila dopravu autem za vlakovou dopravu a vyvolalo to přetlak na železnici, že obec Vrané vyvolá jednání, aby se zvážilo posílení na železnici přidáním vagónu, případně posílením dalším spojem, ale tam jsem trochu opatrná v soudech, protože nevím, zda to logisticky půjde a zda najdeme společnou řeč v tom, kdo to zaplatí.

  Velmi se omlouvám za velmi, velmi nepříjemné zprávy. Věřte, že se mě nelehce psaly a vím, že vyvolají vlnu negativních emocí. Prosím minimálně o chladnou hlavu a o reakce s jistým odstupem, kdy zvážíte všechna pro a proti. Měli bychom si vždy na konci říci, že lidský život je vždy důležitější, než velké a nepříjemné komplikace, které nás minimálně do září čekají.
  Prosím o toleranci.
  Jakmile budu vědět nové informace, budu vás informovat.
  Martina Filipová


 • 5. 2. 2013 17:42
  Jan Chmelík
  dlouhodobé a trvalé řešení

  Dobrý den,
  děkuji za informaci, byť ne potěšující.

  I po otevření této komunikace nebude odstraněn problém, který na ní byl už před uzavřením - její naprosto nevyhovující parametry.

  uzká silnice, navíc vedoucí chatovou oblastí, v létě s velkým pohybem chodců, cyklistů, inline bruslařů a dalších je pro provoz spádové komunikace, jíž se defacto stala, naprosto nevyhovující a četné nehody a kolony u nájezdu na Most závodu míru jsou tomu denním důkazem. Je jen otázkou času, pokud se tak již nestalo, kdy dojde k tragedii.
  Jediným možným řešením je dle mého názoru most přes Vltavu u bývalé papírny. Slapská silnice, respektive ulice K přehradám má parametry i kapacitu pojmout dopravu, která nyní používá opačný břeh, šířka a další vlastnosti minimalizují riziko nehody a navíc je až ke kamenolomu osvětlená.
  Chápu, že náklady na jeho stavbu by nebyly malé a proces by také určitě nebyl jednoduchý, ale dlouhodobě je stávající situace myslím neudržitelná.

  počítá se (jinak než jen zakreslením v ÚP) s jeho realizací, případně v jakém horizontu? Zabývá se vůbec někdo touto problematikou?
  Děkuji.


 • 5. 2. 2013 18:19
  Martina Filipová
  Re: dlouhodobé a trvalé řešení

  Asi vás nepotěším. Most byl plánován ještě za éry papírny, kdy se uvažovalo se stavbou papírenského stroje č.7. Od té doby je pouze onou pomyslnou čarou v územním plánu. I v současném, právě zpracovávaném ÚP, je také jen pomyslnou "čarou". Reálně se se stavbou mostu nikdo nezabýval.


 • 5. 2. 2013 20:26
  Jan Chmelík
  Re: dlouhodobé a trvalé řešení

  A napraví to někdo? Zástavba a počty obyvatel stejně jako aut rostou (nejen ve Vraném), což nepovažuji za negativum (právě naopak - například Dolním Břežanům to dle mého názoru jen prospělo a dají se nazvat civilizovaným a pohodlným místem k životu na předměstí odpovídajícímu našemu letopočtu), ale silnice přes jarov už minimálně 5 let - spíš déle - nevyhovuje. Investiční možnosti obce jsou jistě velmi limitované, avšak spolu s krajem, případně, MMR nebo fondy EU by se možná řešení dalo najít, neříkám že do roka a do dne, ale pokud se tím nikdo zabývat nebude, tak se asi těžko něco změní k lepšímu. Nejsem znalec, ale myslím že případná studie by tento problém jednoznačně prokázala.
  Díky.


 • 5. 2. 2013 22:51
  Lucie Knížetová
  Re: dlouhodobé a trvalé řešení

  Co takhle začít s anketou na veřejnou sbírku???
  Možná v této situaci by to stálo za to:) Až bude průjezd přes Jarov otevřen, již k tomu nebude nikdo ochoten, sice most nebude rychlejší řešení než sanace skály, ale za to trvalé. Nemyslím si, že by občané byli schopni financovat stavbu mostu, ale mohlo by to vydat na slušný základ, a za přispění kraje, okolních obcí, a nakonec i nějaké dotace z EU, by se částka cca 30-40 mil. dala poskládat, vycházím ze zjištěných cen financ.projektů za podpory EU v jiných krajích, srovnatelné délky mostů v bm, či m2. - tak co tak se jen zeptat - kolik byste byli ochotni přispět na výstavbu mostu? - který by byl ve vlastnictví obce - (ne kraje, aby nám jej nikdo nemohl zavřít:)


 • 5. 2. 2013 22:00
  Monika V.
  přívoz

  Dobrý den,
  co se týče posílení přívozu, tak tady velký přínos nevidim, jelikož ani není naplněna jeho kapacita. Opravte mě, pokud tomu tak není.
  Jízda autobusem po druhém břehu totiž není žádná výhra:
  1. musíte překonat těch několik desítek metrů po úzké krajnici silnice, kde se jezdí minimálně 70km/h; žádný chodník nebo snížení rychlosti na 50km/h, ač je zřejmé, že vranský přívoz si nejezdí na tuto stranu řeky jen tak pro parádu. O chodníku si můžeme nechat zdát; není pro něj ani místo ani peníze na stavbu. Možná, až opadne voda, by se dal protilehlý břeh vedoucí k zastávce vyčistit a přidělat schody nebo chodníček nahoru, aby se nemuselo po silnici.
  2. za tmy se riziko přejetí zvyšuje až nekolikanásobně, i přes veškeré reflexní doplňky.
  3. je skoro nemožné silnici bezpečně přejít, ač po vyznačeném přechodu, zvláště pak ze strany ústavu, kdy čekám, z které zatáčky se na mě něco tou minimálně sedmdesátkou přiřítí.
  3. přeplněné autobusy
  4. ve špičce kolony na Strakonické

  Smysl bych viděla v posílení vlakové dopravy, tedy alespoň přidat jeden vagon navíc. Přeci je to jenom nejrychlejší a nejpřímější spojení do centra s obstojnou návazností spojů.

  Myslim si, že ti, kdo pravidelně jezdí autem, jezdit nepřestanou. Toto se už řešilo výše a v dalších diskuzích. Neočekávala bych proto, že by spadli do kategorie jezdících přívozem... Holt budou na objížďku nadávat, hledat jiné trasy...

  Teď bych řešila to, co se vyřešit dá - rychle a levně a zamyslela se nad řešením dlouhodobým, trvalým a hlavně bezpečným.

  Vitásková


 • 6. 2. 2013 8:41
  Jan Chmelík
  Re: přívoz

  Dobrý den, domnívám se, že přívoz, respektive cesta k autobusu je bohužel srovnatelná s cestou skanzenem - povolená rychlost skutečně není problémem a další zbytečná "padesátka" kterých je cestou do centra bohužel několik by byla jen na škodu a to říkám za vědomí že po druhé straně řeky jako řidič jedu tak jednou za rok možná ani to ne, problém je v absenci chodníků a veřejného osvětlení, což v tom území ale není v kompetenci Vraného....přidávání vagonů je krásná věc, ale úroveň nástupu do vlaku, bez nástupiště (myšleno jiného než štěrkové plochy) je téměř srovnatelná s cestou na bus...navíc i po rekonstrukci budovy je pobyt v čekárně jako cesta časem do hlubokého socialismu (ale to už je na jinou debatu) - nicméně zásadní problém je takt - než čekat 30, 60 nebo více minut přes poledne tak je stále úspornější (minimálně časově) jet autem...bohužel si nemyslím, že je zde varianta která by kombinovala rychlost a úspornost nákladů a skutečně zvýšila komfort cestování ať už veřejnou nebo individuální dopravou. Silniční infrastruktura je bohužel nedostatečná prakticky všude kolem Prahy a když někde svitne na lepší časy, tak se obvykle protestuje...


 • 6. 2. 2013 15:12
  A. K.
  přívoz

  Pane Chmelíku,

  dovoluji si částečně nesouhlasit s tématikou přívozu. Ano, máte pravdu co se týká skanzenu pro chodce a absence chodníku na toto místě. Ovšem já osobně vidím problém i povolené rychlosti v tomto místě. Zkusil jste někdy přejít přechod u zastávky? Věřte mi, že to je adrenalinová záležitost, kterou umocňuje fakt, že při 70 km/h zastaví vůz zhruba za 24m, na mokru okolo 30m. Z toho 70% procent aut jede 80 – 100 km/h, což odpovídá brzdné dráze 40 a více metrů. Dále nepočítám nepřehlednost úseku. 50 km/h bych zde uvítal s radostí a to tento úsek projíždím často i v automobilu. Za mne snížit rychlost a zkusit prosadit chodník – i když není druhá strana v kompetenci obce, využívají přívoz hlavně občané Vraného - a tak bych prosazení ze strany obce uvítal. A pokud v minulosti taková jednání vyvolaná obcí proběhla, omlouvám se. A. K.


 • 6. 2. 2013 20:14
  Jan Chmelík
  Re: přívoz

  Dobrý večer, určitě máte pravdu, nicméně pohyb chodců je tam poměrně malý...a trvale nutit auta jezdit 50 mi tedy příjde tedy jako ne zcela ideální...pokud, tak bych to řešil, sice opět dražší, ale variantou například semaforu - po stisku tlačítka naskočí autům červená, jinak trvale zelená...ale bez chodníku je to zbytečné tak jako tak...ale chorobu 50 všude bych tam asi nezaváděl, navíc by jí dodržoval asi jen málokdo...pokud vůbec někdo...


grafika_pata.jpg