Informace o skále - 9.10.2013Práce na skále pokračují v plném tempu, stále včetně práce o víkendech. Dobrou zprávou je to, že se začne někdy v příštím týdnu uklízet nános bahna a písku, včetně narostlé zeleně, na komunikaci od přívozu po skálu, kde je stále ještě od povodní neuklizeno.

Na kontrolním dnu jsme upozornili úředníky z Krajského úřadu, že je potřeba myslet dopředu na skutečnost, že je komunikaci nutno otevřít i papírově, aby nenastal stav, že těsně před Vánocemi stavba dodělá své práce a odejde a komunikace bude uzavřena z důvodu chybějícího rozhodnutí a povolení provozu na místní komunikaci. Budeme opakovaně na toto apelovat, aby, pokud se počasí nerozhodne nám komplikovat život, mohla být komunikace otevřena na konci letošního roku.

Pro vaši informaci, kraj stále nemá se Státním fondu životního prostředí ČR uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace. Úředníci na SFŽP stále ještě kontrolují, zda požadované doklady, které musel Středočeský kraj doložit, jsou v pořádku.

Naše skála se sanuje stále s jistým rizikem, že nedojde k úplné úhradě a kraj bude sanaci platit plně/částečně ze svého. Díky mediálnímu zviditelnění je naše skála jediná, která se sanuje, za což patří poděkování kraji, byť se zahájení prací táhlo dlouho. Ale díky bohu se pracuje a držme si palce, aby to do konce roku vyšlo.

 

 


Komentáře


 • 10. 10. 2013 8:17
  Jiřina
  Odborník?

  Měla bych dotaz k osobě odborníka, který odpovídal na otázky ohledně prací na skále tehdy v únoru na zasedání zastupitelstva ve školní jídelně. Nepamatuju si jméno, ale určitě víte, koho myslím - seděl vpravo v rohu a měl na sobě něco červeného. Odpovídal na většinu dotazů občanů.

  Zajímalo by mě, zda je tento člověk v revizním týmu, či už s naší skálou nemá nic společného.

  Jde o to, že většina informací, které nám tehdy podal, se ukázala jako nepravdivá nebo velmi nepřesná. Že přidělení dotace je jen formální záležitost? Že práce budou probíhat cca tři měsíce, přičemž zhruba po dvou měsících bude moci být obnoven provoz? Nehledě na cenu zakázky, ani zde se příliš netrefil.

  Zajímalo by mě, co by k tomu onen "odborník" řekl nyní ... O obnovení provozu, byť omezeného, před dokončením stavby se zde evidentně neuvažuje. Proč nám to sliboval?


 • 10. 10. 2013 9:10
  Martina Filipová
  Re: Odborník?

  Onen pán v červeném na březnovém zastupitelstvu se jmenuje Ing. Stanislav Štábl,firma SG-Geoprojekt. Je zpracovatelem projektové dokumentace na zajištění stability skalního masivu a na stavbě dělá autorský dozor.Odborné znalosti tedy má, ale musíte vzít v potaz ostatní vlivy. Investorem je kraj, který rozhoduje o administrativních věcech, tedy kdy se začne, kdo stavbu provede..., o dotaci rozhoduje SFŽP, o vlastním provedení geologický dozor.
  Máte pravdu, že od března padlo nejen od pana Štábla k naší skále mnoho veřejných prohlášení, které potom nebyly splněny.
  Více k tomu říci neumím, raději se snažím řešit co je teď a aby vše běželo rychle a do zimy se to stihlo.


 • 10. 10. 2013 9:48
  Jiřina
  Re:

  Děkuji za informaci.

  Jen upřesním, že ta schůze zastupitelstva byla skutečně v únoru a ne březnu (ale však je to jedno), ten den si můj syn zlomil ruku a tak si pamatuju, že to bylo 20.2.

  Také držím palce, aby vše šlo jak nejlépe to jde a dočkali jsme se ještě letos otevřené silnice.


 • 14. 10. 2013 15:32
  Boris
  Re:

  No on je to asi odborník na sanace a ne na úřední šiml. Což vlastně není v této zemi asi nikdo. Autorský dozor právě z toho důvodu, že stavbu projektoval. Ale musím říci, že pokud zmíníte jejho jméno v odborných kruzích, tak je považován za kapacitu v oboru. A já jsem si 12/03/2013 musel nechat vytrhnout zub a o týden později jsem si způsobil záděru na palci levé ruky :-)


grafika_pata.jpg