Informace o skále - 22.10.2013Datum konání:
23.10.2013

V úterý dopoledne chybělo dovrtat osm děr do skály, budou hotové dnes, v případě komplikací se skalním podložím určitě do konce tohoto týdne. Projektant udělal realizační dokumentaci pro betonové patky (tam kde budou sloupy upevněny na skálu), do konce týdne technický dozor investora odsouhlasí tuto realizační dokumentaci a zhotovitel může zadat výrobu bariér. V mezičase budou horolezci betonovat patky a po vytvrdnutí betonu se na tyto patky budou montovat kovové desky, na které se namontují sloupy.

Pro laické oko pozorovatele se na skále budou provádět takové práce, které nejsou mnoho vidět, ale jsou technologicky velmi důležité. Laicky řečeno, horolezci budou připevňovat ke skále upevňovací mechanizmy, do kterých se potom namontují sloupy. Ty se přivezou s již namontovanými lanovými prvky a na skálu se vynesou jeřábem. Pánové horolezci to nadneseně přirovnali k montáži lega. To nejobtížnější, což bylo vrtání do skály, mají to konce týdne za sebou.

Stále trvá předpoklad otevření komunikace před letošními vánocemi, pokud nám počasí nějak dramaticky neznemožní práce na skále.


grafika_pata.jpg