Informace o skále - 12.11.2013Betonové patky a vrty na skále jsou hotové. Nyní jsou vykopány díry pro betonové základy na dva ploty podél komunikace. Každý sloup bude mít betonový základ 1 x 1 m, výška plotu bude cca 3 m. Dodávka bariér ze Švýcarska je naplánována v týdnu 24.11.-30.11. Ihned bude následovat vlastní montáž. Stavba předložila harmonogram prací, ve kterém je počítáno že 20.12. proběhne úklid a očištění komunikace.
Kontaktovali jsme minulý týden příslušnou pracovnici na odboru dopravy, abychom měli přesnou představu co vše bude nutné k otevření komunikace. Důležité je stanovisko odborného geologa, který musí konstatovat, že skála je bezpečná. Požádali jsme zástupce Krajského úřadu na kontrolním dnu, aby kraj s předstihem dohodl návštěvu geologa na stavbě, aby nedošlo k žádné časové prodlevě a ihned 20.12. mohla být komunikace otevřena.
Za sebe mohu opět opakovat, že jsem v této věci optimista.

Martina Filipová
starostka obce


grafika_pata.jpg