Informace o sanaci skály - 18.9.2013Datum konání:
18.9.2013

Na skále se intenzivně pracuje, část skály je již odtěžena (nebezpečné části, u kterých hrozilo sesunutí byly mechanicky shozeny dolů), na dalších úsecích se pracuje a to každý den v týdnu, většinou včetně sobot a nedělí. Jednání s biologickým dozorem stále pokračují, protože stavba musí mít každý úsek předem schválený. Stále ale vše probíhá tak, aby stavba měla prostor k práci a úseky, kde může pracovat. Odtěžení by mělo být ukončeno tento týden.

Jakmile odtěží nebezpečné části skály, bude možno přistoupit k vlastní instalaci dynamických zábran. Tyto zábrany budou cca 20 metrů nad komunikací, budou postaveny kolmo na skálu a  4 metry vysoké. Jedná se o masivní konstrukci, která má zabránit sesuvu skály na komunikaci. V praxi to znamená, že si nejdříve začnou připravovat rovnou plochu pro umístění a zabetonovávat kotvy do skály, do kterých budou následně připevňovat čtyřmetrové kovové sloupy a mezi nimi vlastní záchytnou ocelovou lanovou konstrukci. 

Důležité je, aby při instalaci kotev (při betonáži do skály) byla teplota nad +5 stupňů, vlastní montáž sloupů a konstrukcí je možná dělat i při nižší teplotě. Podél komunikace, v nebezpečných místech (ne po celé délce), budou nakonec postaveny záchytné ploty, které oddělí skálu od komunikace.

Snahou stavební firmy je, pokud budou mít prostor k práci, a nenastanou brzo extrémně nevhodné klimatické podmínky, stavbu dokončit ještě letos. 

Fotografie z kontrolního dne, který se konal v úterý 17.9.2013:


grafika_pata.jpg