Informace o budování cyklostezky z Jarova do Vraného nad Vltavou 23.5.2014Pokusím se Vám popsat  co se zhruba událo od 19.12.2013 a co nás čeká v následujících měsících. Dne19.12.2013 nám byla přidělena dotace, tedy přesněji, byla nám alokována. Po vánocích jsme se vrhli na nutné administrativní úkony. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musíte předložit obrovské množství dokumentů, které vám Regionální operační program Střední Čechy (dále ROP) opakovaně kontroluje.

Zahájili jsme výběrové řízení na projektanta, protože jsme měli pouze projekt ke stavebnímu povolení a potřebovali jsme zpracovat realizační projektovou dokumentaci. Soutěžili jsme i geologický průzkum, protože ten byl nutný pro projektanta, aby mohl podle skladby podloží naprojektovat jednotlivé konstrukční vrstvy. Projektant měl za úkol připravit položkový výkaz , včetně jeho ocenění. To je pro změnu nutné k výběrovému řízení, aby firmy mohly ocenit zakázku. Po drobných kotrmelcích, kdy bylo nutné sjednotit názor projektanta, geologa a Povodí Vltavy, jsme se dohodli a projekt byl na světě.

Protože zakázka byla odhadnuta na cca 14 mil. Kč včetně DPH, dostali jsme se do režimu kdy se zakázka musí v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na měsíc vyvěsit, aby si kdokoli v ČR mohl přečíst, že Vrané nad Vltavou má záměr budovat cyklostezku.  Poté se vyhlásí vlastní výběrové řízení, kdy se může přihlásit jakákoli firma v ČR a podat nabídku. Projektovou dokumentaci si nakonec vyzvedlo osm firem a nabídku podaly čtyři firmy. Minulý týden proběhlo otevírány obálek, kdy bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou v pořádku a budou hodnoceny. V pondělí tento týden se sešla hodnotící komise, která u dvou nabídek shledala drobné nedostatky  a obě firmy byly vyzvány k podání vysvětlení.  Dnes, v pátek 23.5.2014, výběrová komise rozhodla a poštou byly odeslány všem firmám rozhodnutí o přidělení /nepřidělení zakázky. Díky bohu rozdíl v cenách nebyl velký, o zakázku se ucházely renomované firmy a žádná cena se nezdá býti zjevně podhodnocena či předražena. Nabídnutá cena (omlouvám se, ale zatím nemohu přesně uvést jméno vítězné firmy, ani nabídkovou cenu, protože rozhodnutí nenabylo právní moci) je v souladu s naším předpokladem a naše vlastní peníze plus peníze získané z dotace na tyto práce budou stačit (pokud se nestane něco neočekávaného – držme si palce, aby tomu tak nebylo).

Firmy mohou do 15-ti dnů od doručení podat námitku. Pokud tak neučiní, můžeme podepsat s vítězným uchazečem smlouvu o dílo. Zároveň všechny podklady z výběrového řízení posíláme na ROP, protože to je podmínka dotace, a oni musí do 10-ti dnů konstatovat, že výběrové řízení bylo OK.

Pokud se nikdo neodvolá, předáváme staveniště v červnu a vlastní realizace musí být ukončena do konce října.

Vás  jistě zajímá  jak se v takto složitém terénu bude budovat cyklostezka a zda nebude uzavřena silnice.

Najíždět na cyklostezku budete u přívozu, kde sjede cyklista ze silnice III/1043 a najede na cyklostezku, která povede mezi řekou a silnicí. Ve dvou místech to bude obzvláště složité. Břeh je úzký a strmý, cyklostezka nebude příliš široká.  Svah se musí postupně rozebrat, na patě svahu (u hladiny Vltavy) se navezou obrovské kameny, které budou nosným prvkem svahové konstrukce. Za tyto obrovské kameny se založí menší a pak opěrná zeď, která bude zapuštěna do země. Dá se říci, že cyklostezka se musí zakousnout do stávajícího svahu a svah se musí postupně odkrývat a postupně zpevňovat, aby neujel svah ani komunikace nad ní. Krizovým místem je svah podél „parkoviště“ na začátku Vraného a pak místo, kde se naše cyklostezka napojuje na pražskou cyklostezku, která se již nyní buduje (obě cyklostezky budou na sebe navazovat a budou hotové ještě letos).  Bude to technologicky a konstrukčně náročné, ale snad si s tím firma, která má zkušenosti s prací v tomto terénu poradí.

V momentě, kdy bude podepsána smlouva o dílo, budeme vyjednávat spolu s TDI (technický dozor investora), stavbou a odborem dopravy podmínky na pozemní komunikaci. Domníváme se, že dojde k osazení dopravních značek práce na komunikaci, ke snížení rychlosti a osazení značek výjezd ze stavby – viz momentálně Jarov. Možná dojde ke krátkodobému omezení provozu do jednoho pruhu, pokud bude stavba potřebovat provádět práce z vrchu, z komunikace. Pak budeme chtít nastavit provoz tak, jak to bylo loni po povodních v Břežanském údolí, v katastrofálním případě by mohlo dojít krátkodobě k osazení semaforů a kyvadlovému provozu.

Věřte, že zastupitelé si uvědomují velkou nutnost zachovat komunikaci průjezdnou a neuzavírat ji. Toho jsme si loni užili dosyta. Uděláme pro to maximum, to nám věřte.

Jakmile stavba zahájí, budu vám podávat pravidelné informace, tak jako loni při sanaci skály.

Věřím, že vše dobře dopadne a na konci podzimu si už budeme moci z Vraného vyrazit do Prahy na kole bezpečně a komfortně.

 

                                                                                                                             Martina Filipová


Komentáře

Přidat komentář
 • 23. 5. 2014 16:29
  pavlik
  pavlik

  škoda penez mohlo by se vyuzit na neco jineho dorazi povoden a je to fuc


 • 26. 5. 2014 11:27
  Josef Vítek
  Re: pavlik

  Když se to platí z dotace, tak za to nic jiného postavit nelze. A předpokládám, že s nějakou povodní je v projektu počítáno.


 • 27. 5. 2014 11:20
  Roman
  opatření značkami

  Dobrý den, předem VELKÉ díky za takový kus práce, který má hromadu pozitivních bodů nejen nejen pro cyklisty,ale i řidiče. Upozorňuji však na 1 problém,který je třeba řešit s předstihem, až bude cyklostezka stát (a to už ta část most-Jarov) JE NUTNÉ tento úsek a pak i ten do Vraného opatřit ZÁKAZY pro vjezd cyklistů a hlavně id*otů bruslařů, kteří nerespektují nic! A to ve výšce očí, ne 3 m nahoře, kam nikdo nekouká! Zaberou místo jako 2 cyklisti vedle sebe a ještě se diví, že silnice, kde se taktak 2 auta vejdou vedle sebe neni bruslo-stazkou. A důsledně vymáhat pokuty hned od začátku, jinak se % id*otů ať již cyklistů nebo bruslařů bude zvětšovat a dopadne to stejně jako v Modřanech, kde se plácá několik cyklistů/bruslařů na 2 proudé 70sátce :-(


 • 27. 5. 2014 11:29
  Monika V.
  Povrch cyklostezky

  Pevně věřim, že povrch cyklostezky nebude vhodný na inline brusle, protože to se pak jenom prodlouží trasa pro bruslaře ze Zbraslavi a na solidní jízdu na kole můžeme zapomenout...


 • 27. 5. 2014 12:04
  Josef Vítek
  Re: Povrch cyklostezky

  no asi zřejmě to bude asfalt, takže bude pro bruslaře. Ale stále lepší, než když by jezdili po silnici.


 • 27. 5. 2014 19:29
  kri-TIK
  huráá na cyklostezku

  No jak řikáte, až to bude,snad se ti cyklistri a bruslaři na silnici už nepodívaj !


 • 27. 5. 2014 19:43
  Monika V.
  Re: huráá na cyklostezku

  Řekla bych, že borci na silničních kolech budou jezdit dál po silnici, protože cyklostezka bude plna inlinistů a rekreačních cyklistů.


 • 27. 5. 2014 20:44
  kri-TIK
  Re: huráá na cyklostezku

  No a ti žiletky by měli dostat za uši bo bikeři (MTB) to pochopí...Vypadáte Moniko jako rozumná cyklistka, pošlete mi na sebe mail bezvajob@seznam.cz díky:-)


 • 28. 5. 2014 12:04
  Monika V.
  Re: huráá na cyklostezku

  Jsem tím řidičem, který se musí proplétat mezi nima a žel nejenom o víkendu. Tuto cyklostezku chápu jako nutnou nevyhnutnost pro bezpečnou jízdu obou stran.


grafika_pata.jpg