• HRAVÉ UČENÍ S MYŠKOU MONTESSORIstředa 15:00-16:30, ekocentrum „Zvoneček", Březovská 382, lektorky pí Alena Vargová a Kateřina Beranová

CENA: 110,- Kč (platba za pololetí 2 200,- Kč)

• 1. částí programu nás provází pí Alena Vargová s maňáskem myšky Montessori (práce s říkadly a písničkami, vzdělávacími obrázkovými kartami; pohybové aktivity - protahovací cviky, nácvik správného držení těla; výtvarné a rukodělné aktivity dle ročních období).

• 2. část programu vede pí Kateřina Beranová (grafomotorická cvičení: uvolňování partií důležitých pro psaní, nácvik pohybu ruky po papíře, nácvik držení psacího náčiní; rozvoj smyslového vnímání: hry zaměřené na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, hmatu, nácvik praktických dovedností (práce s nejrůznějšími nástroji, miniaturními materiály); jazyková a matematick! á cvičení: obohacování slovní zásoby, rozvoj početní představivosti, využití jazykových a matematických pomůcek

Informace:
Kateřina Beranová, kacka.beranova@volny.cz, 775 910 380; Mgr. Olga Pelánová, Ph.D., pelanova.olga@montessori-klub.cz, 777 951 814


grafika_pata.jpg