Fontána času v Dolních BřežanechDovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření FONTÁNY ČASU, které se bude konat již tuto sobotu 22. června 2013 od 13:00 hodin na nádvoří U Radnice (za Obecním úřadem).

Pro dětské návštěvníky akce připravena drobná pozornost - nová POHLEDNICE Dolních Břežan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kašna na novém nádvoří U Radnice není obyčejná kašna. Je to fontána, která různými způsoby ukazuje čas.
Ocelový válec uprostřed slouží jako denní mechanické hodiny – otáčí se jednou za 12 hodin. Svislá ryska na válci ukazuje středoevropský čas (SEČ) na stupnici umístěné na stojící pevné části nahoře. Ryska je přerušena oválným otvorem, ze kterého vychází světelný paprsek dopadající na obrubu kašny s číslicemi a pohybující se po ní jako ručička hodin po ciferníku. Tyto noční světelné hodiny ukazují tedy rovněž SEČ.
Kromě mechanických hodin je na kašně umístěn také ukazatel hodin slunečních, který se nazývá polos. Jedná se o ocelovou tyč vetknutou do kulovité konstrukce symbolizující zeměkouli. Aby hodiny ukazovaly správný čas po celý rok, musí být polos rovnoběžný s osou rotace Země. Proto leží v rovině místního poledníku a úhel jeho sklonu k vodorovné rovině odpovídá hodnotě zeměpisné šířky stanoviště (viz obrázek). Ciferník těchto hodin tvoří kamenné desky s římskými číslicemi osazené v dlažbě okolo kašny.
Sluneční hodiny ukazují pravý místní sluneční čas, který se od středoevropského liší z několika důvodů:
1. Naše stanoviště se nachází na souřadnici 14° 27' 21" východní délky, zatímco SEČ je definován pro poledník 15° východní délky. Z toho důvodu budou sluneční hodiny stále o 2 minuty a 10 sekund pozadu.
2. Vlivem eliptické dráhy, po které obíhá Země kolem Slunce (1. a 2. Keplerův zákon) a také vlivem sklonu osy rotace Země k rovině této oběžné dráhy (23,5°) dochází k tomu, že pravý sluneční čas plyne nerovnoměrně. V důsledku toho se rozdíl mezi slunečním časem a časem středoevropským neustále mění. Hodnotu toho rozdílu nazýváme časová rovnice. Oba časy jsou tedy jen čtyřikrát do roka shodné a na našem stanovišti tomu bude docházet vždy okolo 26. dubna, 1. června, 8. září a 21. prosince. K největším odchylkám pak bude docházet 11. února – pravý místní sluneční čas bude opožděn za středoevropským asi o 16 minut a 3. listopadu se sluneční hodiny budou předcházet asi o 14,5 minuty. (více viz graf).
S mechanickými hodinami je synchronizovaný i vodotrysk v kašně, který je spuštěn každých 15 minut, tj. ve čtvrt, půl, tři čtvrtě a v celou hodinu...
Letní čas (SELČ) na slunečních hodinách nehledejte, v době jeho užívání si k údaji odečtenému na hodinách přičtěte jednu hodinu. Věřme, že pravidelné postrkování ručiček hodin dopředu a dozadu nás přestane dříve či později bavit. Slunce totiž bude vždy vrcholit v poledníku, nezávisle na tom, jaký čas si nastavíme na našich hodinkách.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při trávení volného času u břežanské Fontány času.

Na vzniku Fontány času se podíleli:
Ideový návrh: Věslav Michalik
Architektonický návrh: Hana Zachová
Výpočet a vytyčení slunečních hodin: Jindřich Traugott


Komentáře


  • 24. 6. 2013 11:26
    řezníček
    Dobrý nápad

    i realizace.


grafika_pata.jpg