• Expozice zlata v jílovském muzeu opět otevřenaPřed rokem jílovské noviny přinesly informaci o rekonstrukci stálé expozice zlata v jílovském muzeu, která po třiceti letech byla poněkud „zastaralá“. Neobsahovala, a ani nemohla obsahovat nové poznatky z posledních desetiletí o zlatu jako surovinové základně státu, o vývoji ceny zlata a jeho ekonomickému významu, o nových trendech těžby a zpravování zlatonosných rud a způsobech ochrany životního prostředí s tím spojených. Muzeum, které má ve svém názvu „specializaci na zlato v České republice“, se tak přihlásilo k plnění nelehkého úkolu, aby spolu s historií těžby zlata podávalo informace o jeho postavení v současném světě a možnostech jeho významu s ekonomii našeho státu, který vlastní jedny z nejvýznamnější surovinových zdrojů zlata v současné Evropě. Protože dosavadní  rozsah muzejní expozice zlata neumožňoval plnění tak široké palety informací, projekt rekonstrukce počítá s její novelizací a rozšířením na celé patro hlavní budovy muzea.
Rekonstrukce expozice zlata začala rozsáhlými stavebními a elektroinstalačními pracemi místnosti věnované jílovskému revíru vč. instalací nových moderních vitrín již před koncem roku 2011. Její opětovné  zpřístupnění se uskuteční vernisáží dne 9. června t.r. „Konečně…“ - si třeba řekne řada návštěvníků muzea i jílovských občanů. Naplnění nových vitrín však nebylo jednoduchou záležitostí - zejména v geologické části expozice archiv muzea neposkytoval dostatečné množství vhodných exponátů nerostů a hornin, které tak musely být doplněny z archivu České geologické služby a ze soukromých sbírek. Rozšířená geologická část expozice poskytuje nejen informace a vzorky z jílovského zlatonosného revíru, ale i přehledné údaje o geologii širší oblasti vč. příslušných map a ukázek hlavních typů hornin a zajímavých nerostů (Skalsko, Kamenný Přívoz). Soubor historických důlních map vyžadoval doplnění z Národního archivu Praha, dokumentace z posledního období průzkumu a těžby v letech 1958 - 1968 byla doplněna z archivu České geologické služby. Národní technické muzeum poskytlo výjimečné fotografie jílovského podzemí. Výtvarné řešení expozice odpovídá požadavkům současnému trendu a technickým možnostem. A to vše v podmínkách finančního zajištění z vlastních prostředků muzea omezených sníženým rozpočtem - i tady se projevila úsporná opatření vlády „ke stabilizaci státního rozpočtu“. Ke znovuotevření muzejní expozice věnované jílovskému zlatonosnému revíru, které je více méně nosnou částí expozice zlata v jílovském muzeu, bylo proto nezbytné osobní nasazení pracovníků muzea vč. přispění jeho bývalého ředitele ing. Oty Vorla.
Projekt rekonstrukce muzejní expozice zlata z roku 2012 předpokládal její pokračování do dalších místností, věnovaných nejen hlavním zlatonosným revírům v České republice, ale i zlatu jako takovému, jeho významu v historii i současnosti lidské civilizace a metodách jeho získávání únosných pro životní prostředí. Tím by postupně mohlo dojít k věcnému naplnění „specializace muzea na zlato v České republice“. Současná ekonomická situace státu bohužel poskytuje pouze omezené finanční prostředky na projekty kulturního a vzdělávacího charakteru, o to více lze však ocenit skutečnost, že vedení muzea získalo  od Středočeského kraje investiční prostředky na druhou část rekonstrukce stálé expozice zlata v roce 2013.          
Je tedy milou povinností pozvat jak jílovské občany, tak i ostatní příznivce jílovského muzea a zájemce o historii a současnost českého zlata na slavnostní otevření rekonstruované expozice zlata jílovského revíru 8. června v 10 hodin - nedejte se odradit svátkem Medarda, ve všech místnostech muzea vč. vestibulu se budete cítit příjemně. Budeme se těšit na Vaše názory i připomínky, které by pomohly při pokračující rekonstrukci dalších místností expozice zlata.


Petr Morávek
geolog muzea


grafika_pata.jpg