Důrazné upozornění - silnice pod Zvolskou Homolí uzavřenaDatum konání:
30.8.2013

Pod skálou se už opravdu pracuje, jsou pokáceny náletové dřeviny, následně začne těžba.

Pokud si tuto zprávu čtou média, prosím dejte všem upozornění, že silnice je uzavřená a že bude životu nebezpečná. Za tu dobu, co jsem byla na stavbě projelo mnoho cyklistů, kteří pokračovali od Zbraslavského mostu směr Vrané nad Vltavou a dále na Zvoli. Nejsou místní, takže netuší, že se stav změnil a už opravdu nebudou moci jezdit. Budou shazovány skalní bloky a pohyb pod skálou nebude možný pro nikoho, kromě vlastní stavby.


Komentáře


 • 31. 8. 2013 19:25
  Olga
  matoucí cedule

  V souvislosti s cyklisty chci upozornit na ceduli, která se objevila na začátku uzávěry na Jarově. Stavbaři se zde omlouvají za zhoršené podmínky pro průjezd. Tím jen potvrzují cyklistům, že průjezd je možný. Místo toho by byla lepší cedule vysvětlující akci podobně, jako to udělala paní starostka na těchto stránkách.


 • 2. 9. 2013 13:54
  Josef Vítek
  Re: matoucí cedule

  A oni cyklisti neznají značky?


 • 2. 9. 2013 14:58
  Iveta
  Re: matoucí cedule

  Pravděpodobně značky znají,ale tam žádná není.Je tam pouze cedule s omluvou za zhorseny průjezd silnici.Přesně jak píše p.Olga.Takže cyklistické si přečtou omluvu,objedou bet.panel a jedou dál...


 • 31. 8. 2013 22:01
  Josef Koukal
  Dotaz

  Vážená paní starostko,
  děkuji za informaci, ze které dovozuji, že práce budou prováděny nepřetržitě, což velmi oceňuji. Obecně za bezpečnost na převzaté stavbě odpovídá stavbyvedoucí a ten je mimo jiné povinen zajistit, aby při stavební činnosti nebyl nikdo ohrožen a aby nevznikla škoda na majetku. A když žádná stavební činnost neprobíhá, tak je uzavřený prostor nanejvýš stejně rizikový jako doposud. Že je silnice uzavřená, to ví snad už každý, mne by spíše zajímalo, kdy bude komunikace zprůjezdněna. Na můj dřívější dotaz, zda je ve smlouvě se zhotovitelem ošetřeno alespoň částečné zprovoznění komunikace po očištění skály, jste mi neodpověděla, tuto informaci tedy nemáte? Pokud totiž tato klausule ve smlouvě chybí, zhotovitele ke zprůjezdnění nic netlačí a pro úředníky je to jen další komplikace a práce (vydat nové rozhodnutí, stanovit podmínky, změnit vymezení staveniště, zajistit značení...), a že sami o své vůli něco pro občany udělají, tomu snad už nikdo nevěří. Planých slibů tady v souvislosti s uzavírkou bylo hodně, podstatná jsou fakta. Vaše předchozí vyjádření o převzetí staveniště do 7mi dnů od výzvy je hezké, ale sama píšete, že důvodem zdržení byl biologický průzkum a to si firma vždycky obhájí. Jestli tedy správně počítám, uzavírka by měla být teoreticky ukončena do 27.1.2014, to ovšem za předpokladu, že na skále bude možno pracovat i v zimním období. Pro úplnost: minimální teplota pro betonáž (bez speciálních příměsí a dalších technických opatření) je +5 st. C, a tato by měla být dodržena i v průběhu zrání betonu po dobu nejméně 28 dnů.


 • 2. 9. 2013 15:18
  St. Drábek
  Smlouva o dílo

  Text uzavřené smlouvy je na tomto odkazu https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/0/18ADD615CD8E82F4C1257B98002DDF8C/download/SoDscan.pdf


grafika_pata.jpg