Dopravní omezení v obciznacka_pozor.jpg

 

V rámci akce vybudování podzemního vedení sítě elektronických komunikací - optický kabel budou v obci Vrané nad Vltavou v termínu od 24. 3. 2015 do 7. 5. 2015 realizováno dopravní omezení v ulici Nádražní a Ke Zvoli.

 

Investorem stavby je společnost Telefonica Czech Republic, a.s.

Realizátorem stavby je společnost Šindy, a.s.

 

Stavba bude realizována dle platného rozhodnutí o umístění stavby č. j. 020398/12/OVDŽP/Hm vydaného dne 4. 3. 2013 s nabytím právní moci dne 19. 4. 2013.

Investor stavby uzavřel se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Celá stavba je prostorově a časově rozdělena na 4 samostatné etapy, a to z důvodu omezení pohybu chodců v průběhu provádění výkopových prací v chodnících, které budou v dané etapě z důvodu malé šířky pro chodce uzavřeny. Pro chodce budou zřízeny náhradní trasy. 

 

1. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 24. 3. 2015 do 31. 3. 2015

2. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 8. 4. 2015 do 21. 4. 2015

3. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 22. 4. 2015 do 28. 4. 2015

4. etapa proběhne v předpokládaném termínu od 29. 4. 2015 do 7. 5. 2015

 

Obec bude průběžně jednat s realizátorem akce o krocích, které zmenší termíny rrealizací jednotlivých etap.

 

O jednotlivých etapách Vás budeme průběžně informovat.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg