• Dětská lékařka - nepřítomnostV termínu od 8. do 15.2. 2013 nebude MUDr. Ingrid Šilhánková (dětská lékařka) přítomna ve své ordinaci.

Sestra Eva Machutová bude v ordinaci trvale v době ordinačních hodin přítomna, dle potřeby mailový kontakt: EvaMachutova@seznam.cz.
Při akutních potížích jistě vhodné sestřičku zkontaktovat, doporučí postup, ev. zařídí vyšetření na Pediatrické klinice.
V úterý 12.2. je přímo v ordinaci pro akutně nemocné děti zajištěn zástup dr. Augustinová, bývalý vedoucí lékař Pedaitrické kliniky, Krč. V jiné dny zástup zajištěn u dr. Novákové, Dolní Břežany.


grafika_pata.jpg