Daruj krev - jak se stát dárcem krveVážené dámy a pánové, 1105_2b9e5e4fbd.jpg
dovolte mi rezervovat si pár minut Vašeho času. Jistě jste mnohokrát slyšeli o dárcovství krve nebo o dárcích krve. Možná, že někteří z Vás také uvažovali o tom stát se dárcem, nebo máte s dárcovstvím již nějaké zkušenosti.
Počet dobrovolných dárců v České republice krve pomalu, ale zdá se, nezadržitelně klesá. Mnoho z těch, kteří se rozhodnou darovat krev nebo její složky, navštíví s vidinou snadného zisku některé ze soukromých aferetických center, která u nás fungují od roku 2008, což dále počet dobrovolných dárců krve snižuje. Aferetická centra se zaměřují výhradně na plazmu a jejich primárním cílem je zisk, v tom se zcela zásadně od standardních transfuzních oddělení jednotlivých nemocnic liší.
Ve Fakultním transfuzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice aktuálně také bojujeme s nedostatkem vhodných dárců krve a krevních složek, a i touto cestou se je snažíme oslovit a nalézt. Pokud uvažujete o tom stát se dobrovolným dárcem, přináším Vám odpovědi na nejčastější otázky.

 1. Proč je krev tak důležitá?
  Jednoduše proto, že ani v jednadvacátém století neexistuje v medicíně její adekvátní náhrada, a získat ji lze jedině od Vás, dárců krve. Krev a její složky (červené krvinky, plazma, krevní destičky) se používají při operacích a velkých ztrátách krve, k léčbě chudokrevnosti a onemocnění krvetvorby, při dialyzačních procedurách, a v neposlední řadě také k výrobě léčiv (očkovací látky, koagulační faktory).
 2. Jaký je benefit z dobrovolného dárcovství?
  Bude to znít samozřejmě jako klišé, ale mimo další výhody darování krve v klasickém „nemocničním“ zařízení, je to především Váš dobrý pocit, že jste reálně pomohli někomu, kdo to nezbytně potřeboval. Mezi další výhody patří pravidelná kontrola Vašeho krevního obrazu a tlaku, pravidelný kontakt s lékařem a s tím související zázemí zdravotnického zařízení, dále je to nárok na pracovní volno v den odběru, a v případě dobrovolného dárcovství také nárok na odpočet 3 000 Kč za každý odběr až do výše 15 % Vašeho daňového základu. Pro dobrovolné dárce krve jsou připraveny další benefity v rámci zdravotního pojištění, liší se však dle typu pojišťovny.
 3. Jak začít, jak se můžu stát dárcem krve?
  Stát se dárcem krve je snadné. Darovat krev v České republice může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let s tělesnou hmotností nad 50 kg. Osoby, které darují krev poprvé, se přijímají k odběru pouze do věku 60 let. Pro obě strany – dárce krve i transfuzní oddělení je vhodné, aby pravidelní dárci krve nestřídali odběry v různých transfuzních odděleních, ale chodili darovat krev na jedno místo. Důvodem je skutečnost, že některé transfuzní přípravky (plazma) lze pro pacienty použít až po opakovaném vyšetření dárce, pro dárce je také výhodné sledování zdravotního stavu pravidelně na tomtéž pracovišti.
 4. Co je nutné před odběrem?
  Je třeba být především zdravý. Večer před odběrem krve nebo krevních složek pak není vhodná velká fyzická námaha (např. sportovní výkon), také večeře by neměla být příliš tučná, vyvarovat se je třeba také konzumace alkoholu. Odběry krve se neprovádí nalačno – ráno je tedy vhodná lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin.
 5. Co si vzít s sebou k odběru?
  K odběru je nutné přinést s sebou průkaz totožnosti a průkazku zdravotní pojišťovny. Opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve.
 6. Jak probíhá vlastní odběr?
  Dárce krve, který přijde na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v evidenci. Pokud přichází darovat krev poprvé, je mu založena evidenční karta. Před odběrem je dárci poskytnuto poučení o rizicích odběru a rizicích, která z použití jeho krve a krevních složek vyplývají pro příjemce transfuzních přípravků.
  Poté dárce vyplní „Dotazník pro dárce krve“, ve kterém sděluje všechny důležité informace o svém zdravotním stavu a prodělaných onemocněních. Součástí dotazníku je i písemný souhlas s odběrem, související administrativou a s provedením předepsaných vyšetření, a také potvrzení, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění.
  Následuje vyšetření krevního obrazu, kontrola lékařem a vlastní odběr krve, který provádí zdravotní sestry. Krev se odebírá do jednorázových plastových vaků, žádné riziko nákazy dárci během odběru tedy nehrozí, samotný odběr krve trvá cca 10-15 minut, odebíráme 450 ml. V případě odběru aferetického (odběr jednotlivých krevních složek – tedy plazmy nebo krevních destiček) délka odběru závisí na parametrech krevního obrazu dárce a pohybuje se mezi 60–120 minutami, odebíráme 700 ml plazmy resp. 200 ml krevních destiček. Aferetický odběr je možné absolvovat až po úspěšném odběru krve.
 7. Co se s darovanou krví děje?
  U každého odběru je provedeno základní imunohematologické vyšetření a také vyšetření na přítomnost závažných infekčních chorob. Odebraná krev je dále zpracována na jednotlivé transfuzní přípravky – červené krvinky, plazmu a krevní destičky, ty se skladují v rozdílných teplotních podmínkách po různě dlouhou dobu – od 5 dnů (krevní destičky) až po 3 roky (zmražená plazma). Červené krvinky a krevní destičky lze použít následně pro pacienty, plazma prochází karanténou. Část získané plazmy je předána odběratelům k dalšímu zpracování – z ní vznikají očkovací látky nebo koagulační faktory.
 8. Jak často lze krev darovat?
  Ženy můžou darovat svou krev 3krát ročně, muži pak 4krát ročně, aferetický odběr (odběr plazmy nebo krevních destiček) lze absolvovat v minimálním intervalu 14-ti dnů.
 9. Kde můžu darovat?
  Fakultní transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice provozuje dvě odběrová centra – v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí a na Zbraslavi. Ve středočeském regionu a v Praze pořádá také odběry s mobilní jednotkou.
 10. Máte nějaké další otázky?
  Veškeré informace o darování krve obecně a informace o našem pracovišti naleznete na stránkách www.vfn.cz – kde proklikem přes odkaz „Aktuální potřeba krve“ nalistujete naše stránky.
  Máte-li jakékoliv otázky, prosíme využijte naše kontakty - nejlépe přes e-mail fto@vfn.cz, fto-evidence@vfn.cz nebo nám napište zprávu na náš profil na sociální síti Facebook – www.facebook.com/transfuzka, případně zavolejte do evidence nebo přímo lékaři.

Pokud jste se rozhodli stát se dobrovolným dárcem krve, rádi Vás uvítáme u nás na oddělení. Věříme, že být dárcem krve má smysl.

 

MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. primářka FTO VFN
Ing. Lukáš Darebníček, vedoucí odd. výroby transfuzních přípravků FTO VFN


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg