Darovací smlouva - Obec Zvolelogo obce Vrané nad Vltavou[5].jpg

 

Obec Zvole, zastoupená starostou Ing. Miroslavem Stoklasou darovala naší obcí finanční dar ve výši 50.000,- Kč  pro účely odstranění škod po červnové povodni.

DĚKUJEME!


Komentáře


  • 3. 7. 2013 12:35
    Svatopluk
    Máme slušné sousedy ! ! !

    Zvoláci se vůči nám zachovali se slušně - vzhledem k tomu,že tady pomáhali po povodni zvolští hasiči a vzhledem k tomu, že Vranskou ulici V Dolích devastovala přeteklá voda ze zvolských rybníků.


grafika_pata.jpg