Cyklostezka - zahájení stavby 23.6.2014V pondělí 23. června 2014 bylo v deset hodin předáno staveniště. Stavbu cyklostezky bude provádět firma Chládek & Tintěra s.r.o. a termín realizace je ve smlouvě o dílo stanoven na 83 kalendářních dní. Kontrolní dny jsou stanoveny na středy jednou za 14 dní. První kontrolní den je 9. 7. 2014.

Naše cyklostezka bude navazovat na právě budovanou pražskou část u Jarovského potoka. V tomto místě je vybudován i nájezd na komunikaci III/1043, protože cyklostezka je propojena dle pražského projektu i do údolí podél Jarovského potoka směrem na Károv. Cyklista ale bude moci pokračovat přímo do Vraného podél řeky po naší cyklostezce. Pražská část bude hotova o necelý měsíc dříve. Koncem září by mělo být hotovo i na naší straně.

O výstavbě vás budeme informovat vždy po kontrolních dnech.

                                                                   Martina Filipová


grafika_pata.jpg