Čistírna odpadních vod + vyvážení fekálními vozy 

 1. ČOV – uzavření pro fekální vozy od 22.11.2013
 2. Vyvážení fekálními vozy od 22.11.2013 do odvolání
 3. Změna systému pro znovuobnovení provozu na ČOV

 

 

1.   ČOV ve Vraném je od 22.11.2013 uzavřena pro všechny fekální vozy a to do odvolání.

Důvodem uzavření ČOV je její nevyhovující stav. Po povodních  byla ČOV opětovně zprovozněna, a bazény ČOV byly naočkovány aktivačním kalem (bakteriemi, které se v bazénech množí a jsou živeny splašky, které v bazénu požírají biologický kal a přitom vodu čistí).  K plnohodnotnému  zprovoznění ČOV se musí nechat dostatečný čas, potřebný na namnožení bakterií a rozjetí celého biologického procesu. V tomto období nesmí přijít přívalový déšť, který by bakterie z bazénů  vypláchl (což se nám bohužel na ČOV  2x  stalo).  Další důležitou podmínkou je, že fekální vozy se nesmí na ČOV začít navážet před namnožením bakterií, jinak je voda z jímek zabije.

Hmota, která se vytáhne ze žumpy je totiž již vyhnilá, tzn. mrtvá hmota a ta bakterie na ČOV zabíjí, proto se jí na ČOV smí vpouštět jen omezené množství a to teprve tehdy, když jsou bakterie dostatečně namnožené, silné a odolné. Protože jsme podlehli tlaku a snažili jsme se vyjít vstříc občanům, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, začali jsme na ČOV  navážet fekály příliš brzo, kdy bakterie nebyly ještě dobře namnožené, postupně jsme je tedy zahubili. V důsledku toho dnes musíme bazény znovu vyčistit, nakultivovat novými živými bakteriemi, kterým musíme dopřát dostatek času na jejich namnožení. Normální splašková voda z kanalizace bakteriím nevadí, ta je naopak pro bakterie potravou, protože jsou ještě živou organickou hmotou.

Jak dlouho bude uzavření ČOV pro fekální vozy trvat si netroufneme odhadovat, ale bude to jistě několik týdnů. O změně stavu na ČOV budete informování stejnými cestami jako nyní.

 

2.   Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20.11.2013 dohodlo, že zvýšené více náklady pro občany za odvoz na jiné místo než doposud, bude refundovat částkou do výše 1.000,- Kč. Během čtvrtka se obci podařilo v okolních obcích zajistit dva koncové body, kam může být fekál vyvezen.

      Občané mohou využít některou z těchto nabídek:

 • ZD Dolní Břežany     (fekál 8 m3)                  241 910 391

ZD může pro občany Vraného nad Vltavou (ne pro nikoho jiného !!!!) vyvézt denně na ČOV ve Zvoli jeden fekál a dále 20 m3 na ČOV v Psárech. Pokud vyvezou fekál do Zvole budou účtovat cenu 960,- Kč. Pokud vyvezou fekál do Psár budou účtovat cenu  1.140,- Kč. Rozdíl 180,- Kč bude občanovi vrácen proti dokladu, kde bude napsáno, kdo byl vyvezen, datum a kolik m3. Peníze získá v pokladně OÚ Vrané nad Vltavou.

 • Dále je možné využít i služeb jiných subjektů:

p. Simandl                   (fekály 9 a 10,5 m3)                602 284 902               cena cca 2.400,- Kč
firma Mazzetti              (fekál 6,5 m3)                           777 990 701               cena cca 2.400,- Kč

Pokud by někdo využil jejich služeb, obec by refundovala náklady ve výši 1.000,- Kč po předložení účetního dokladu, opět přes pokladnu OÚ Vrané nad Vltavou. Vše platí do odvolání.

3.   Po znovuobnovení provozu na ČOV ve Vraném změníme systém svozu splašků takto:

 • Obec vyzve zájemce o provozování služby vyvážení fekálními vozy v obci Vrané nad Vltavou veřejnou nabídkou a stanoví podmínky, za jakých bude zájemce v roce 2014 obec obsluhovat.
 • Občané budou objednávat službu na OÚ ve Vraném nad Vltavou.
 • Občané budou platit tuto službu na OÚ Vrané nad Vltavou.
 • Logistiku objednávání bude dělat OÚ Vrané nad Vltavou.
 • Vítězný subjekt zajišťující svoz fekálů bude mít garantováno roční obsluhování v naší obci.
 • Přesné podmínky za jakých bude systém fungovat a jednotlivé technické detaily se stále řeší a upřesňují. O výsledku budete s předstihem informováni.

 

Martina Filipová
starostka obce

Celá zpráva ke stažení ZDE! (.pdf)


grafika_pata.jpg