Aktuální situace s pitnou vodouZpracované rozbory potvrzují, že pitná voda v našem vodovodu je bez závad.

Prohlášení_TSDB_voda_Vrané_25.1.2021.png

Prohlášení_TSDB_voda_Vrané_25.1.2021.pdf

218.png

P218.PDF

221.png

P221.PDF


Komentáře


 • 1. 2. 2021 9:49
  Roma
  NEÚPLNÝ ROZBOR !

  Vážení představitelé obce, vážně se spokojíte se ZÁKLADNÍM (mikrobiologickým) STANOVNÍM? Nechápu, jak tento výcuc někdo nazývá "úplným rozborem" , neboť úplný rozbor obsahuje:

  Mikrobiologické a biologické parametry – mikroorganismy kultivovatelné při 22° a 36°C, koliformní bakterie, mikroskopický obraz, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky

  Fyzikální parametry – elektrická konduktivita, barva, pH, teplota (při odběru vzorku), zákal, tvrdost vody

  Anorganické parametry – chlor volný (při odběru vzorku), chloridy, kyanidy, fluoridy, CHSK-Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, sírany, celkové kovy (Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se)

  Organické parametry – BTEX, PAU, OCP, halogenované TOL, TOC, pesticidy a jejich metabolity

  Dále je prováděno senzorické posouzení pachu a chuti analyzovaného vzorku.

  ŽÁDÁM TEDY, ABY OBEC ZAJISTILA OPRAVDU ÚPLNÝ ROZBOR, A TO MINIMÁLNĚ VE 2 RŮZNÝCH ODBĚROVÝCH MÍSTECH (NEJEN V KUCHYŇCE NA ÚŘADĚ), ABY MĚLI OBČANÉ OPRAVDU JISTOTU, ŽE PIJÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNOU VODU, KTERÁ ODPOVÍDÁ LEGISLATIVĚ !

  P.S. je možné, že Technické služby uvedli obec v omyl, kdy svojí neznalostí za toto nemůže...


 • 1. 2. 2021 10:18
  Stanislav Drábek
  Re: NEÚPLNÝ ROZBOR !

  Děkuji za informace, předali jsme je k posouzení Technickým službám Dolnobřežanska a.s. jako správci vodovodního řadu a osobě odpovědné za kvalitu pitné vody ve Vraném nad Vltavou.


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg