Aktivity Mateřského centra Zvoneček



V letošním školním roce Mateřské centrum Zvoneček úspěšně pokračuje v osvědčených činnostech a aktivitách. V pondělí dopoledne se již osmým rokem scházíme v prostorách Centra ekologické výchovy Zvoneček na výtvarných setkáních, letos nás provází včelí medvídci Čmelda a Brumda pod vedením zkušené lektorky Aleny Vargové. Úterky jsou věnovány cvičení s opičkou Žofkou v sokolovně pro rodiče s dětmi od jednoho roku, cvičí se od 16 do 17h. Hodina her a cvičení s písničkami, říkankami, básničkami, spoustou sportovních pomůcek pro malé děti opět s Alenou Vargovou a Hankou Kolesovou. Nově v úterý od 15 do 16h v prostorách Zvonečku probíhá keramická dílnička s Živanou Dlouhou.
Dále druhým rokem funguje Klub Zvoneček. Konkrétně se jedná o dopolední program pro děti předškolního věku. Každé úterý a čtvrtek dopoledne zajišťuje pestrý program lektorka Eva Chrpová s Terezou Kamenickou. Snažíme se trávit co nejvíce času v přírodě, poznávat ji a tvořit si k ní kladný vztah. Respektujeme vývojové a individuální potřeby dětí, rozvíjíme je všestranně a přiměřeně. Každý měsíc postupujeme podle tematického plánu, který zahrnuje nejen výukovou část, ale i písničky a říkadla na dané téma a období. Učíme se samostatnosti a pěstujeme základní sociální návyky. Více informací nejen o činnostech Mateřského centra Zvoneček se dozvíte na webových stránkách www.cev-zvonecek.cz a nebo u paní Evy Chrpové.


Eva Chrpová, vedoucí Mateřského centra Zvoneček
Mobil: 607 105 418
E-mail: mczvonecek@cev-zvonecek.cz


grafika_pata.jpg