90tiny důstojné dámylogo_sokol[1].png

Mohlo by se zdát, že následující řádky budou patřit královně Alžbětě II. ovšem není tomu tak. Řeč je o neméně důležité, ba pro místní snad i důležitější, důstojné dámě - o naší sokolovně. Letos 2. května totiž uplynulo kulatých 90 let od slavnostního položení jejího základního kamene.


Zajímá vás, kdo a kdy věnoval první peníz na stavbu naší sokolovny? Chtěli byste vidět, jak mohla naše sokolovna vypadat, kdyby tehdejší sokolský výbor vybral návrh od jiného architekta? Tušíte, jaké předměty a cennosti tehdejší sokolové zazdili do budovy jako „poselství našim potomkům“? A víte, jak se do historie Sokola Vrané otiskla stopa Járy Cimrmana?  

Přijďte v sobotu 11. 6. 2016 do sokolovny zhlédnout výstavu, kterou jsme pro vás připravili. Přístupná bude po celý den. V neděli 12. 6. 2016 výstavu přesouváme do budovy Staré školy, kde bude doplněna o tematickou přednášku z cyklu souSedíme si.

Těšíme se na vás!

Za TJ Sokol Vrané nad Vltavou I. Natálie Lupienská

1926 sokolovna.jpg

Zmínka v sokolské kronice o slavnostním položení základního kamene z 2. 5. 1926:


V neděli 2. května věštilo množství vyvěšených praporů slavnostní náladu. Byl výminečně krásný slunečný den. Před tím dlouho vládlo deštivé počasí. Pohoda slavnosti velmi prospěla. Domácích bratří v kroji slavnostním bylo přes sto. Také sester v kroji byl slušný počet. I dorostenky přišly v novém kroji. Sestry a dorostenky v národních krojích od rána prodávaly slavnostní upomínky. Dařilo se jim. Jiné sestry ve stánku na letním cvičišti u staveniště prodávaly v bufetu darované dorty, cukroví a bonbony. Těchto sladkostí se od 33 dárkyň a jednoho dárce sešlo početné množství. Kromě několika kousků rozprodáno vše. Od 12. hodiny polední vítáni hosté. Průvod vyšel od spolkové místnosti, hostince č. p. 40 o půl třetí hodině. U pomníku padlých vojínů a bratrů ve světové vojně promluvil br. Josef Štulík s okrášleného vozu, na němž vezen byl základní kámen. Na pomník položen věnec. Na cvičišti promluvil s tribuny br. starosta a slavnostní řečník br. profesor Josef Bursa župní vzdělavatel z Michle (Praha). Prodchnut nezvratnými a národu našemu nezbytnými zásadami Tyršovými a Fügnerovými, naplněn vroucí láskou k Sokolstvu živě vylíčil, jak pevnou oporou je Sokol českému člověku na životní pouti. V otužilém těle je jasná mysl, ušlechtilé sebevědomí, bratrská láska statečnost a odvaha. Dokonalý Sokol nezastavuje se před nejtěžší obětí, které na něm vyžaduje vlast a národ, nezapomíná, že Sokolstvo pojí všechny Slovany. V závěru pochválil uznáníhodnou obětavost sokolského bratrstva vranského i občanstva zdejšího odnášející se k vybudování sokolovny. Řeč jeho uchvátila. Pak nastal poklep na základní kámen. Prosloveno mnoho sokolských a vlasteneckých hesel. Pořad skončen večerním věnečkem. Vstupné 6Kč s dávkou (příplatkem). Slavnost zůstavila úchvatný, povznášející nezapomenutelný dojem v duši všech účastníků. Hudba v den slavnosti stála nás jen 546Kč 60h, protože místní bří hudebníci hráli z ochoty. Hmotný výtěžek je překvapující – 6240Kč 84h použijeme na stavbu…….(následuje výčet zástupců nejrůznějších spolků, které se slavnosti účastnili, vynecháno)…. Br František Štěpánek (zedník) upravil z ochoty základní kámen přivezený na staveniště na okrášleném voze br Josefa Šťastného. Na památku vložen do něho zápis br Jozefa Zikla, předsedy stavebního odboru.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
grafika_pata.jpg