Aktuality


Na webových stránkách je vytvořen modul aktualit. Věříme, že přinese všem občanům lepší přehlednost a informovanost o dění v obci.

Archiv aktualit

Novější 1 3 108 214 321

Reportáž z vranského Sokola na ČT Sport - Studie okolí sokolovny

Reportáž z vranského Sokola na ČT Sport

Na následujícím odkazu najdete v čase 6:09 krátkou reportáž o plánech v okolí naší sokolovny: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/221471291473014 

Více o nové Studii okolí sokolovny se dozvíte také
na webových stránkách TJ Sokol Vrané nad Vltavou I.:

https://sokolvranenadvltavou.cz

logo_sokol[2].pngTSDB - nabídka odvozu a likvidace splaškových vod, tlakového čištění, dovozu pitné vody

technické.pngUpozornění pro chovatele domácí drůbeže - ptačí chřipka na území Středočeského kraje

Ptačí chřipka stále hrozí (2).jpg

Informační leták hejtmanky s informací k ptačí chřipce ZDE (.pdf)

Více informací naleznete zde:
https://www.svscr.cz/ptaci-chripka-aktualni-informace/Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR pokračuje!

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

20210406_scitani_2021_informacni_letak-page-001.jpg

Ke stažení ZDE (.pdf)Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 16.4.2021

Datum konání: 16. 4. 2021

odstávka 16.4. ČEZ.jpg

odstávka 16.4. ČEZ 2.jpg

Ke stažení ZDE(.pdf)Dotazníkové šetření MAS Dolnobřežansko

Dotazníkové šetření MAS Dolnobřežansko

V současné době připravujeme novou Strategii rozvoje území MAS Dolnobřežansko pro období 2021‑2027. Aby byla podpora regionu zaměřena na reálné potřeby, sbíráme podněty ze všech dostupných zdrojů – dat ČSÚ, rozhovorů se starosty obcí a řediteli škol, postřehů místních obyvatel. Právě proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení několika otázek, týkajících se Vaší spokojenosti s různými oblastmi života v místě Vašeho bydliště. Dotazník můžete vyplnit zde.

Děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Mgr. Monika Neužilová
Ředitelka společnosti
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Tel: 724 685 248

info@mas-dolnobrezansko.cz

www.mas-dolnobrezansko.cz

 mas.pngČištění komunikací v naší obci proběhne v termínu od 6.4. do 9.4.2021

Datum konání: 6. 4. 2021

Čištění komunikací v naší obci bude provedeno příští týden v termínu od 6.4. do 9.4.2021.

Žádáme spoluobčany, aby v uvedeném termínu neparkovali na komunikacích a umožnili provedení úklidu.

Děkujeme.Historický seriál „Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí" - 21. díl

dil 21 -stromy_Stránka_1.jpg

dil 21 -stromy_Stránka_2.jpg

dil 21 -stromy_Stránka_3.jpg

Ke stažení ZDE (.pdf)SVOZ BIOODPADU bude zahájen v sobotu 10.4.2021!

Datum konání: 10. 4. 2021 - 4. 12. 2021

 

Svoz bioodpadu ve Vraném nad Vltavou a Skochovicích začne v sobotu 10.4.2021. Sváží se vždy v sudé týdny.
Poslední svoz je naplánovaný na sobotu 4.12.2021.

bioodpad-webbanner-200x200-a.jpg

 Upozornění o končící platnosti známek na popelnice z roku 2020!

Upozorňujeme, že od čtvrtka 1. 4. 2021 již nebudou sváženy popelnice, které nejsou označeny platnou, letošní známkou. 

Ten, kdo nestihl uhradit poplatek za odvoz komunálního odpadu, může tak učinit v úředních dnech tj. v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hod. 

OÚ Vrané nad Vltavou - pondělí 5. 4. 2021 (svátek) ZAVŘENO!Novější 1 3 108 214 321

grafika_pata.jpg