Diskusní fórum

Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Diskuse není redigována či moderována. Redakce
serveru nemůže ovlivnit její obsah. Vyhrazuje si však právo příspěvky odstraňovat.
Nepřijatelné jsou zejména texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo příspěvky, které
jsou neplacenou reklamou. Dále budou odstraněny příspěvky, které nebudou podepsány
(jméno a příjmení)

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
Novější 1 3 30 60 89
 • včera v 23:28
  kamila
  bus

  http://www.vranenadvltavou.cz/index.php?id=246088&action=detail&oid=2648359&nid=959
  aby jste všichni věděli o dalších diskuzi inteligentními zastupiteli naší obce.........


 • 15. 6. 2017 13:46
  Blanka
  snížení hladiny jezera

  Proč je snížená hladina přehradního jezera v červnu, kdy je sucho?
  Jde o opravu přehrad? Pak je to nevhodné načasování. Nebo jiný důvod? Proč o tom neinformuje obec v aktualitách. Do kdy bude snížená hladina?
  Děkuji za odpověď.


 • 16. 6. 2017 8:49
  Jirka
  Re: snížení hladiny jezera

  No že jo! A dneska ráno byla bouřka a na stránkách obce o tom není ani zmínka! Nechápu, co všechno by tady měli psát.


 • 16. 6. 2017 12:17
  Petr Janeček
  Re: snížení hladiny jezera

  Dobrý den paní Stejskalová,
  rozhodnutí o snížení hladiny v nádrži vodního díla Vrané byla zveřejněna na webových stránkách obce dne 14. 4. 2017 (na úřední desce). Toto rozhodnutí bylo taktéž zveřejněno na úřední desce před budovou OÚ Vrané nad Vltavou.

  Proč k tomu došlo, kdo to realizuje a další podrobnosti naleznete ve zveřejněném dokumentu na úřední desce.

  Ukončení vypouštění nádrže bylo naplánováno na čtvrtek 15. 6. 2017 a již dnes nejpozději o víkendu bude nádrž opět napuštěna.

  Přeji Vám hezký den a víkend.


 • 12. 6. 2017 14:33
  Tereza
  O Hovínku

  Dobrý den,
  dnes jsme ve schránce nalezli letáček O HOVÍNKU. Je v něm spoustu užitečných informací a rad pro ty, kteří se snad rozhodnou hovínka po svých psích miláčcích sbírat. Ani nám není příjemné přímo před vlastním plotem neustále cizí hovínka uklízet.
  Neuvažujete o vydání 2. dílu letáčku s názvem O HOVÍNKU II pro slušné pejskaře - "pokročilé sběrače"? Uvítali bychom informace o tom, kde beztrestně venčit svého psa na volno (bez vodítka). Dále by se hodila mapka košů, abychom veděli, kam tedy hovínko sebrané igelitovým sáčkem dle návodu z letáčku vyhodit. Myslím si, že v horní části Vraného je košů bohužel nedostatek. Děkuji za odpověď.


 • 16. 6. 2017 12:28
  Petr Janeček
  Re: O Hovínku

  Dobrý den,
  tento leták vydala Obec Vrané nad Vltavou a průběžně ho šíří mezi občany. O vydání druhého letáčku "O HOVÍNKU II" v současné době neuvažujeme. Obec Vrané nad Vltavou nemá k dispozici žádnou plochu, kde by bylo možné "beztrestně venčit na volno". Venčení psů je zakotveno v obecně závazné vyhlášce č. 2/1997 o udržování bezpečnosti, klidu, čistoty a hygieny, o které taktéž píšeme ve zmíněném letáčku. Mapku košů k dispozici nemáme, ale místa , kde jsou koše přibývají a přibývat budou i v budoucnu.

  Přeji Vám hezký den a víkend.


 • 7. 6. 2017 10:57
  Dana Ullwerová
  Vodní skútry

  Vážení,
  dovoluji si reagovat na příspěvky týkající se závodů vodních skútrů ve dnech 2.6 – 3.6. 2017 v úseku ř. km 72,60 až 73,60 Skochovice. Povolení závodů nevydává obec, ale Státní plavební správa jako věcně příslušný správní úřad podle § 39 a 40 zákona č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Obec v srpnu 2016 žádala Státní plavební správu – pobočku Praha o omezení provozu rychlých motorových plavidel na pravém břehu Vltavy v katastrálním území Vraného nad Vltavou a dále o vymezení bezpečných zón pro plavce. Obec ve své žádosti uváděla, že se jedná o hustě obydlené území, kde jsou obyvatelé opakovaně v letních měsících obtěžování nadměrným hlukem a bohužel i bezohledným chováním majitelů rychlých motorových plavidel. Státní plavební správa ve své odpovědi uvádí, že dle jejího názoru nová vyhláška č. 46/2015 Sb., nepřinesla v uvedené lokalitě podstatné změny oproti předchozí vyhlášce č. 241/2002 Sb., a neregistruje problémy v uvedené lokalitě, které by měly mít za následek omezení plavebního provozu. Obec rovněž opakovaně žádala Poříční policii Slapy o posílení plavebních hlídek na přehradě Vrané tak, aby byla zajištěna bezpečnost plavebního provozu a dodržování vyhlášky č. 46/2015 Sb. Je dost možné, že po loňských a předloňských zkušenostech s provozem na vodních plochách bude vyhláška č. 46/2015 Sb., novelizována.
  Vážený pane Ježdíku, dne 5.8.2016 jsem Vás informovala, po konzultaci s dopravní policií ČR, která vydává stanovisko k umístění dopravního značení, že v případě umístění Vámi požadované dopravní značky „Zákaz Vjezdu“ na místní komunikaci ulici U Jezera, by musely být obcí vydávány povolenky nejen všem rezidentům, ale i dalším občanům nejenom z Vraného, ale i dalších obcí, např. Zvole, členům sportovních oddílů, kteří náplavku v ulici U Jezera používají ke vstupu do řeky. Jednalo by se tedy o desítky lidí, kteří by na obci žádali o povolenky a museli by být zde registrováni. Mrzí mě, že z tohoto sdělení usuzujete, že hájím zájmy občanů Zvole.
  Dovoluji si nesouhlasit s Vaším názorem, že se na rozdíl od ostatních obcí nemáme v tomto volebním období, čím pochlubit. V roce 2015 byl postaven vodojem v hodnotě cca 10 mil, tato stavba má zásadní význam pro zásobování Vraného a Skochovic pitnou vodou v budoucnu. Bez tohoto vodojemu bychom dnes nebyli schopni budovat další řady vodovodu a kanalizace. Byly opraveny části komunikací k Zastávce, Příčná, chodník Březovská, je připravena projektová dokumentace na stavbu chodníku v ulici Nádražní a U Elektrárny. V roce 2016 byly opraveny komunikace U Školy, Pod Sokolovnou, část Březovské, Lesní, Nad Zastávkou, K Dubné v hodnotě cca 12 mil., byla opravena kaple na hřbitově za 0,5 mil. Dále byla připravena projektová dokumentace a stavební povolení na stavbu nové mateřské školky, v květnu 2017 byla podána druhá žádost o dotaci. V těchto dnech se v části obce buduje kanalizace a vodovod v hodnotě cca 23 mil. Byla podána žádost o dotaci na vybudování kanalizace a vodovodu Na Kodlíči. Je připravena projektová dokumentace a stavební povolení k podání žádosti o dotaci na novou čistírnu odpadních vod. O prázdninách se bude stavět v celé obci nový rozhlas v rámci nového varovného protipovodňového systému v hodnotě cca 4 mil. Během roku 2016 a 2017 probíhala řada jednání s majiteli areálu papíren o možnosti odkoupení pozemku 550/19 ve Vraném nad Vltavou a zrušení vlečky, aby zde mohl být komplexně upraven přednádražní prostor a mohl být realizován přestupní terminál (vlak - autobus). Tato jednání zatím bohužel nebyla ukončena. Nemyslím si, že se nemáme čím pochlubit, ba naopak. Příprava všech projektů stála nemalé úsilí, energii a čas všech zaměstnanců obce, radních i zastupitelů, kterým bych za jejich práci ráda poděkovala.
  Dana Ullwerová


 • 5. 6. 2017 8:55
  Jana
  Poděkování

  Vážení, byla jsem se podívat s rodinou tuto sobotu na Den dětí + 10 let Seniorku a chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání této akce. Pro všechny návštěvníky - malé i velké bylo připraveno mnoho možností zábavy i poučení. Takže velký dík Klubu seniorů Seniorek, Agentuře Petra Kubce, zástupcům policie, hasičů, záchranářů a všem dalším, kteří s touto akci pomáhali.


 • 4. 6. 2017 13:38
  Olga Všelichová
  Papošek

  Přiletěl k nám zelený papoušek, sedí na terase
  Dravkov 43
  Nedele 13,35


 • 8. 6. 2017 21:46
  Ladislav Žižka
  Re: Papošek

  Dobrý den, nam v nedeli uletel zeleny ptacek. Andulka. Chytili jste ho nebo uletel dal? Bydlime na Nádražní 505. Dekuji ta info.


 • 11. 6. 2017 20:06
  Olga Všelichová
  Re: Papošek

  Pane Žižko, papoušek, který u nás ve Skochovicích seděl, nebyl andulka, ale nějaký větší, tipuji amazoňan. Nepodařilo se ho chytit. OV


 • 3. 6. 2017 21:06
  bob
  skútry

  Souhlas...............


 • 3. 6. 2017 19:32
  Václav Ježdík
  Opět vodní skútry

  Opětovné řádění skútrů a obcí „nepovolené-povolené“ závody.
  Rok uplynul a po protestech nás, řady občanů Skochovic v loňském roce a následné schůzce na Obecním úřadu k nepřístojnému rušení a neomalenému chování účastníků závodu vodních skútrů, se opět nic nezměnilo. V loňském roce obec na schůzce přislíbila, že v žádném případě pro další akce tohoto typu nedá souhlas a nic podobného se již nebude opakovat. A opakuje, závody tu dnes byly opět a navíc oproti loňskému roku se závodní dráha posunula o dobrých 200 metrů přímo do obce a pár metrů „před naše dveře“.
  Naléhali jsme již vloni, aby obec vrátila původní značku zákazu vjezdu do ulice U jezera, což zastupitelstvo z nepochopitelných důvodů neodsouhlasilo. Jeden ze zastupitelů dokonce s úsměvem na rtech konstatoval, že jsme si vybrali blbé místo s bydlením u vody. Paní starostka pak dokonce v e-mailu napsala, že by pak musela vydávat zvláštní povolení ke vjezdům a jak by k tomu přišli občané třeba ze Zvole, kteří sem jezdí s lodí……její starost o občany jiné obce je vskutku dojemná, jenom zapomněla, že jsme ji volili my ze Skochovic a Vraného. Náplavka ve Skochovicích se stala parkovištěm, přes něž se leckdy nedá projet a také místem snášení vodních skútrů. Nikdo nedodržuje plavební zákon a neomaleně všichni krouží kolem našich domů a hlavně v blízkostí svých zaparkovaných aut.
  Dotázal jsem se dnes místostarosty, co za rok učinili a dokázali v této věci. Sdělil mi, že obec údajně souhlas k pořádání závodů nedala, ale plavební správa závody opět povolila, protože si prý stěžovala „jenom obec“ a ne občané, takže s tím asi všichni souhlasí. Obec přece zastupuje a reprezentuje občany a má jít tvrdě za vším, co narušuje a obtěžuje žití jejích občanů v obci.
  Skochovičtí a Vrančtí zvedněte hlavy a stěžujte si, připojte se, ať nejsem jak osamělý bojovník, napíšu stížnost na plavební správu a pokusím se „alespoň něco udělat“, abych si nepřipadal jako onuce. Vyřčete svůj názor, protože vedení naší obce si myslí, že si necháme líbit úplně všechno a je nám také všechno jedno! Možná měl pan zastupitel pravdu, a opravdu blbě bydlíme v obci, jejíž zastupitelstvo nehájí zájmy občanů a prokazatelně se nemá ani čím pochlubit, je mi smutno když vidím okolní obce jak se za poslední roky zvelebily /Zvole , Břežany atd./ a my tady bojujeme s těmi nejzákladnějšími právy občana. Bezúspěšně!


 • 4. 6. 2017 13:38
  Dušan Všelicha
  Re: Opět vodní skútry

  Vážený pane Ježdíku, vážení čtenáři! Máte naprostou pravdu a píšu především proto, abych potvrdil, že nejde o nějaký okrajový problém. Opravdu není na místě, aby si kdokoli, tím méně členové zastupitelstva obce, řekl, že závody skůtrů byly nepříjemné, ale v omezeném prostoru, kde se dotknou pár lidí a zbývající většina nad tím může mávnout rukou. Ještě dlouho po skončení závodů jezdilo množství závodníků a to nejen ve vymezeném prostoru, ale v celém úseku od Lávky až k železničnímu mostu. Celé údolí bylo plné spalin z vybuzených dvoutaktních motorů. Nedalo se tam jít ani na procházku a tak se nedivím, že v tom pan Ježdík nechce bydlet. Už ze solidarity s postiženými obyvateli břehu je správné stěžovat si na plavební správě a udělám to. Zároveň ale nechápu argumenty obce. Je opravdu režim v ČR nastaven tak, že i když si obec podobnou akci aktivně nepřeje, může o její pořádání rozhodnout dílčí úřad, jakým je ta plavební správa? Prosím, aby se výslovně k této otázce vyjádřila obec.


 • 5. 6. 2017 10:47
  Pavel Zděnek
  Re: Opět vodní skútry

  Dobrý den,
  ve stručnosti si dovoluji zareagovat na předcházející příspěvky.
  Jak je uvedeno, již v loňském roce zastupitelstvo obce řešilo stížnosti na hluk a chování účastníků závodu skútrů nejenom na řece, ale i na komunikacích.
  Vedení obce komunikovalo se všemi orgány, které v loňském roce závody povolilo, včetně Policie ČR – poříční oddělení Slapy. Dostalo se nám odpovědi, že mimo stížnosti z OÚ si údajně žádný z občanů Vraného nestěžoval. Na poříční policii jsme striktně vyžadovali, aby zajistili pořádek při pořádání obdobných akcí, s tím, že s pořádání uvedených akcí nesouhlasíme.
  V letošním roce vedení obce zaslalo negativní stanovisko k pořádání uvedené akce. Zakázání uvedené akce ale bohužel není v pravomoci obce. Na pořádání akce jsme upozornili obecní policii, s požadavkem zajištění pořádku. Veškerá komunikace s dotčenými orgány, včetně odpovědí, které jsme obdrželi, je k dispozici na obecním úřadu.
  Závěrem si dovolím nesouhlasit s konstatováním pana V. Ježdíka, že zastupitelstvo obce se nemá čím pochlubit a jak se okolní obce za poslední roky zvelebily. Dle mého názoru je opak pravdou. Vedení obce se v posledních letech podařilo získat několik desítek miliónů dotací na realizaci projektů v obci (cyklostezka, vodojem, splašková kanalizace, vodovod). Další žádosti o dotace jsou podané a s velkou pravděpodobností lze předpokládat, že se podaří zajistit další dotace na zvelebení obce. Ostatní projekty, na které není možné čerpat dotace (např. chodníky a místní komunikace), se postupně budují z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že u projektů, na jejichž realizaci jsme získali dotace, musíme z rozpočtu obce hradit minimálně 30%, může obec na rekonstrukci komunikací vyčlenit pouze určitou část rozpočtu.
  Od řady lidí z Vraného i z okolních obcí mám naopak kladnou odezvu, co vše se ve Vraném podařilo v posledních letech vybudovat.
  Pavel Zděnek
  člen rady obce


 • 22. 5. 2017 15:13
  Jana
  Koncert

  Ráda bych poděkovala panu Škodovi a panu Limpouchovi za hudební zážitek v kostele sv. Jiří. Koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET byl jako vždy krásný.

  Také chci poděkovat organizátorům hezké nedělní akce ve Staré škole. Parádní tečkou bylo vystoupení skupiny GRAZY DOGS Medarda Konopíka.


 • 19. 5. 2017 15:05
  Monika Seidlova
  Neprujezdna stezka

  Dobry den, muzu se prosim zeptat, do kdy nebude prujezdna a pruchodna stezka u Jarova?
  Dekuju.


 • 22. 5. 2017 9:48
  Petr Janeček
  Re: Neprujezdna stezka

  Dobrý den,
  dle informací zhotovitele jsou v současné době pokácené stromy, které být pokácené mají a nyní se již budou ořezávat "pouze" větve. Uzavírka cyklostezky je opravdu důvodná a proto žádáme všechny občany, aby na uzavřenou část cyklostezky nevstupovali. Cyklostezka bude uzavřena ještě cca 4 týdny.

  Přeji Vám hezký den.


Novější 1 3 30 60 89

Přidat komentář

grafika_pata.jpg